Cykl: Czwartki z PPK - PPK to nowe obowiązki pracodawców

2018.12.27

Aby sprawnie administrować tym programem, a zwłaszcza odpowiednio zarządzać związaną z nim dokumentacją, konieczne są m.in. zmiany w procedurach wewnętrznych i systemach kadrowo-płacowych.

To trzeci z cyklu artykułów przygotowywanych we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. Opisujemy w nich założenie PPK krok po kroku, prawa i obowiązki związane z prowadzeniem takiego programu, zasady korzystania ze środków zgromadzonych w PPK oraz kwestie odpowiedzialności karnej.

Poprzednie artykuły z cyklu ukazały się w tygodniku Kadry i Płace:

  • 29 listopada 2018 r. – „Nowa pracownicza forma oszczędzania na emeryturę już pewna”,
  • 13 grudnia 2018 r. – „Jak krok po kroku założyć pracowniczy plan kapitałowy”.

W związku z uruchomieniem w zakładzie pracy pracowniczego planu kapitałowego (PPK) podmioty zatrudniające czeka wiele nowych, nieznanych wcześniej zadań. Wykonywanie obowiązków informacyjnych wobec uczestników PPK i instytucji zarządzającej gromadzonymi środkami, zarządzanie dokumentacją dotyczącą PPK, składanie wniosków o wypłatę transferową [ramka 1] czy aktualizowanie listy uczestników PPK – to tylko niektóre spośród obszernej listy zadań, z którymi najwięksi pracodawcy (zatrudniający co najmniej 250 osób) będą musieli się zmierzyć już w ostatnim kwartale 2019 r. Termin ten jest wprawdzie dość odległy – ale nie wolno ulegać pokusie odłożenia w czasie tematu PPK. Aby kompleksowo przygotować się do administrowania PPK, niezbędne jest w szczególności wdrożenie odpowiednich zmian w procedurach wewnętrznych (m.in. w zakresie compliance), zmodyfikowanie funkcjonalności systemów kadrowo-płacowych, przygotowanie wzorów dokumentów, a także aktualizacja zakresów obowiązków osób odpowiedzialnych. Wszystko to wymaga oczywiście czasu. Warto jednocześnie pamiętać, że uchybienia obowiązkom dotyczącym PPK będą skutkować możliwością nałożenia dotkliwych kar finansowych, co powinno tym bardziej zmotywować do rozpoczęcia przygotowań z odpowiednim wyprzedzeniem — r. pr. Łukasz Kuczkowski oraz r. pr. Paulina Zawadzka-Filipczyk komentują dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł dostępny jest tutaj.