Ronald Wasilewski

/ Prawnik
Kraków

Prawnik w biurze Kancelarii w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie studiów ukończył Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza (Warszawa) oraz był uczestnikiem Szkoły Praw Własności Intelektualnej (Kopenhaga) organizowanej przez The European Law Students’ Association Copenhagen. W trakcie studiów prawniczych kład szczególny nacisk na zdobywanie doświadczenia pracując w Kancelariach zarówno w Polsce, jak i na Łotwie. Jest osobą dwujęzyczną, a zatem biegle włada językiem łotewskim. Posługuje się także biegle językiem angielskim. Interesuje się prawem pracy, ochroną danych osobowych oraz prawem autorskim.