Home office – czym różni się od telepracy?

2018.08.06

W odróżnieniu od telepracy, praca z domu (tzw. home office) nie jest uregulowana w Kodeksie pracy. Nie oznacza to jednak, że stosowanie takiej organizacji pracy jest niedopuszczalne. Z jednej strony, potrzeba stosowania systemu pracy z domu wynika z oczekiwań pracowników. Zatrudnieni coraz częściej chcą większej swobody w organizowaniu pracy i chętnie korzystają z rozwiązań, które dają im większą elastyczność. Z drugiej strony, rozwój home office wynika z trudności w stosowaniu sformalizowanych zasad telepracy. Poza tym, taka organizacja pracy bywa dla pracowników czynnikiem motywacyjnym, a pracodawcy mogą ją przedstawiać jako benefit. Nie ma przeszkód, aby obie instytucje, tj. zarówno telepraca, jak i home office funkcjonowały u pracodawcy jednocześnie — r. pr. Robert Stępień oraz r. pr. Grzegorz Larek wyjaśniają w artykule dla Magazynu Rekruter. 

Artykuł dostępny jest tutaj.