Sławomir Paruch: Fundusz w firmie nie na zawsze

2013.07.11

Sławomir Paruch: Fundusz w firmie nie na zawsze 

"Do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń zobowiązany jest pracodawca zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku kalendarzowego co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeżeli na 1 stycznia danego roku kalendarzowego stan zatrudnienia u pracodawcy spada poniżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, pracodawca może podjąć decyzję o nietworzeniu funduszu świadczeń socjalnych."

Zobacz plik PDF