Katarzyna Dobkowska: Porozumienie ważne tak jak układ

2013.07.19

Katarzyna Dobkowska: Porozumienie ważne tak jak układ 

"Sąd Najwyższy uznał, że argumentem za przyznaniem tego prawa nie może być fakt, że osobom tym wydłużono okres wypowiedzenia na podstawie układu zbiorowego pracy. Sąd Najwyższy 3 lipca br. w sprawie l PK 62/13 uwzględnił skargę kasacyjną firmy transportowej i uchylił wydane w tej sprawie "wyroki sądów powszechnych, przekazując ją do ponownego rozpoznania."

Zobacz plik PDF