Dyskryminacja zwalnia z tajemnicy – komentarz Roberta Stępnia

2013.08.21

Dyskryminacja zwalnia z tajemnicy – komentarz Roberta Stępnia 

"Ujawnianie danych dotyczących wysokości wynagrodzenia, które są objęte klauzulą poufności, nie może być podstawą rozwiązania umowy o pracę, jeżeli miało na celu przeciwdziałanie naruszaniu zasady równego traktowania pracowników. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 15 lipca 2011 r. (l PK12/11). "

Zobacz plik PDF