Dyscyplinarka za kradzież mienia nienależącego do pracodawcy – opinia Roberta Stępnia

2013.10.30

Dyscyplinarka za kradzież mienia nienależącego do pracodawcy – opinia Roberta Stępnia 

„Każde zawłaszczenie mienia znajdującego się na terenie zakładu pracy stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i uzasadnia rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Nie ma znaczenia, czy jest ono własnością pracodawcy.

 

 

Zobacz plik PDF