Całe odszkodowanie można potrącić na zobowiązaniu – wypowiedź Sławomira Parucha

2013.06.19

Całe odszkodowanie można potrącić na zobowiązaniu – wypowiedź Sławomira Parucha 

"Zarządzone na rzecz pracownika odszkodowanie w związku z rozwiązaniem przez niego umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę obowiązków względem podwładnego nie podlega ochronie przed potrąceniami przewidzianej w przepisach kodeksu pracy... "

Stan faktyczny, rozstrzygnięcie oraz komentarz Sławomira Parucha. 

Zobacz plik PDF