Pracownicza własność intelektualna

Wspieramy klientów w ramach praktyki prawa własności intelektualnej i przemysłowej. 

Pomagamy uzyskać bezpieczeństwo prowadzenia działalności pracodawcy poprzez prawidłowe uporządkowanie kwestii nabycia praw autorskich do utworów stworzonych przez pracowników i współpracowników. Opracowujemy regulaminy racjonalizacji i szeroko pojęte strategie nabywania praw własności przemysłowej (patentów, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych) przez pracodawców.

Doradzamy klientom działającym w wielu sektorach rynku w aspektach związanych z nabywaniem praw na dobrach niematerialnych, a także wspieramy w zakresie sporów sądowych z pracownikami w tym zakresie. 

Usługi:

  • Audyt umów i regulaminów w zakresie prawidłowości i zakresu nabywania praw własności intelektualnej;
  • Opracowywanie strategii nabywania praw własności intelektualnej od pracowników i kontraktorów;
  • Przygotowywanie wzorów umów;
  • Przygotowywanie regulaminów racjonalizacji i wynalazczości;
  • Spory sądowe z pracownikami dotyczące własności intelektualnej.
     

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:

+48 22 380 42 50

lub napisz: