Wpływ zmian prawnych na zarządzanie ryzykiem nadużyć w Grupie Kapitałowej

7-8 października br. adw. Janusz Tomczak, adw. dr Damian Tokarczyk oraz apl. adw. Ewelina Rutkowska będą prelegentami podczas konferencji "Wpływ zmian prawnych na zarządzanie ryzykiem nadużyć w Grupie Kapitałowej"​ w Warszawie organizowanej przez MMC Polska.

Więcej szczegółów tutaj. 

 

Agenda

7 października:

godz. 09:00 — 11:00 

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i jej wpływ na zakres odpowiedzialności w Grupie Kapitałowej | Prelegent: Ewelina Rutkowska

 • Struktura podziału kompetencji i odpowiedzialności w organizacji
 • Warunki odpowiedzialności i zachowanie należytej staranności
 • Zniesienie konieczności ustalenia sprawcy przestępstwa i koncepcja winy anonimowej
 • Monitoring działalności podmiotu i określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia popełnienia czynu zabronionego
 • Procedury postępowania służące zapobieganiu nadużyciom
 • Nowy system kar i sankcji

godz. 14:00 — 15:30 

Nowelizacja prawa karnego - najważniejsze zmiany | Prelegent: Damian Tokarczyk

 • Zaostrzenie kar za korupcję gospodarczą
 • Rozszerzenie katalogu zachowań, które stanowią przestępstwo płatnej protekcji
 • Karanie działań przestępczych związanych z przetargami prywatnymi oraz aukcjami
 • Rozszerzenie definicji osoby pełniącej funkcję publiczną

godz. 15:30 —  16:30

Ochrona sygnalistów - nadchodzące zmiany prawne | Prelegent: Janusz Tomczak

 • Nowe procedury zgłaszania nieprawidłowości
 • Zaostrzenie sankcji nakładanych na podmiot zbiorowy w razie nieprzeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub nieusunięcia zgłoszonych naruszeń
 • Zobowiązanie władz i firm do informacji zwrotnej na zgłoszenie nieprawidłowości
 • Wykaz środków chroniących osobę zgłaszającą nieprawidłowości

Prelegenci

Szef praktyki prawa karnego w biznesie i compliance.

Janusz ma ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych spraw karnych gospodarczych oraz wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza i reprezentuje klientów korporacyjnych i indywidualnych w sprawach prowadzonych przez krajowe organy ścigania jak i tych o wymiarze międzynarodowym.

Łączy wieloletnią praktykę procesową ze znajomością praktyki i zasad funkcjonowania dużych organizacji oraz zasad odpowiedzialności kadry zarządzającej.
W ostatnim czasie prowadził wewnętrzne postępowania wyjaśniające dotyczące zarzutów oszustwa i korupcji (publicznej i prywatnej) w przedsiębiorstwach z sektora finansowego, mediów oraz drzewnego. Doradzał klientom korporacyjnym i indywidualnym w postępowaniach karnych gospodarczych dotyczących oszustw, przestępstw karnych skarbowych, przestępstw nadużycia zaufania (niegospodarności). Ponadto, doradzał również w obszarze compliance przy wdrażaniu programów naprawczych, będących konsekwencją wykrytych nieprawidłowości.

Janusz posiada wyjątkowe doświadczenie w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń popełnianych w miejscu pracy związanych z BHP i relacjami ze związkami zawodowymi.

Jest powoływany jako expert witness (biegły) w brytyjskich sądach w zakresie polskiego prawa i systemu sądownictwa.

Jest członkiem International Bar Association (Senior Vice Chair of Criminal Law Committee), the European Criminal Bar Association, the European Fraud and Compliance Lawyers Association, oraz the Extradition Lawyers Association. Od 2010 roku jest sędzią dyscyplinarnym w Warszawskiej i Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jest wysoko wyróżniany przez międzynarodowe rankingi: Chambers Europe oraz The Legal 500 EMEA w dziedzinie White Collar Crime, Who's Who Legal jako Thought Leader i Global Leader w dziedzinie Business Crime Defence oraz Investigations.

Prelegent oraz organizator konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji na temat prawa karnego.

Damian specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych na tle prawa gospodarczego i prawa HR, a także wewnętrznych postępowań wyjaśniających ze szczególnym uwzględnieniem korupcji, mobbingu i kradzieży. Posiada bogate doświadczenie w obszarze compliance i whistleblowing.

Reprezentuje podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa białych kołnierzyków oraz gospodarczych związanych z zatrudnieniem.

Jako obrońca występuje w śledztwach i procesach dotyczących oszustw, wyrządzenia szkody spółkom, wypadków przy pracy i działań na szkodę pracowników.

Jako specjalista w dziedzinie compliance doradza przy projektach wdrożenia regulacji antykorupcyjnych, systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz oceny ryzyka odpowiedzialności karnej.

Wśród jego klientów są m.in. spółki z branży farmaceutycznej, finansowej i produkcyjnej.

Autor opinii w zakresie polskiego prawa i praworządności dla sądów brytyjskich. Prelegent oraz organizator licznych szkoleń i konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej i compliance. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji.

Zajmuje się prawem karnym gospodarczym. Doradza w postępowaniach karnych dotyczących m.in. korupcji, oszustw, niegospodarności.

Wspiera polskich i zagranicznych klientów przy przeprowadzaniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Specjalizuje się w budowie i wdrażaniu systemów zarządzania zgodnością (projektowanie procedur wewnętrznych w obszarze whistleblowingu i przeciwdziałania nadużyciom).

Certyfikowana Approved  Compliance Expert, Approved Compliance Officer oraz Approved Whistleblowing Officer.

Doradza w  kwestiach dotyczących zarządzania kryzysowego  w organizacjach. 

Prowadzi szkolenia poświęcone zagadnieniom compliance i prawa karnego biznesu. 

Autorka wielu publikacji prasowych i naukowych, w tym monografii poświęconej zarządzaniu ryzykiem niezgodności w sektorze sportowym.

Rekomendowana prawniczka w międzynarodowym rankingu Legal 500 w obszarze White-Collar Crime.

Członkini Associates Committee w Concilium Global Compliance, Investigations & Defense Network oraz grupy eksperckiej Investigations w Ius Laboris.