Wpływ zmian prawnych na zarządzanie ryzykiem nadużyć w Grupie Kapitałowej

7-8 października br. adw. Janusz Tomczak, adw. dr Damian Tokarczyk oraz apl. adw. Ewelina Rutkowska będą prelegentami podczas konferencji "Wpływ zmian prawnych na zarządzanie ryzykiem nadużyć w Grupie Kapitałowej"​ w Warszawie organizowanej przez MMC Polska.

Więcej szczegółów tutaj. 

 

Agenda

7 października:

godz. 09:00 — 11:00 

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i jej wpływ na zakres odpowiedzialności w Grupie Kapitałowej | Prelegent: Ewelina Rutkowska

 • Struktura podziału kompetencji i odpowiedzialności w organizacji
 • Warunki odpowiedzialności i zachowanie należytej staranności
 • Zniesienie konieczności ustalenia sprawcy przestępstwa i koncepcja winy anonimowej
 • Monitoring działalności podmiotu i określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia popełnienia czynu zabronionego
 • Procedury postępowania służące zapobieganiu nadużyciom
 • Nowy system kar i sankcji

godz. 14:00 — 15:30 

Nowelizacja prawa karnego - najważniejsze zmiany | Prelegent: Damian Tokarczyk

 • Zaostrzenie kar za korupcję gospodarczą
 • Rozszerzenie katalogu zachowań, które stanowią przestępstwo płatnej protekcji
 • Karanie działań przestępczych związanych z przetargami prywatnymi oraz aukcjami
 • Rozszerzenie definicji osoby pełniącej funkcję publiczną

godz. 15:30 —  16:30

Ochrona sygnalistów - nadchodzące zmiany prawne | Prelegent: Janusz Tomczak

 • Nowe procedury zgłaszania nieprawidłowości
 • Zaostrzenie sankcji nakładanych na podmiot zbiorowy w razie nieprzeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub nieusunięcia zgłoszonych naruszeń
 • Zobowiązanie władz i firm do informacji zwrotnej na zgłoszenie nieprawidłowości
 • Wykaz środków chroniących osobę zgłaszającą nieprawidłowości

Prelegenci

Adwokat, partner. Przed dołączeniem do kancelarii Raczkowski przez piętnaście lat był związany z kancelarią, gdzie kierował praktyką karną. 

Posiada wszechstronne doświadczenie w doradzaniu i reprezentowaniu klientów korporacyjnych i indywidualnych, stających w obliczu ryzyk związanych z odpowiedzialnością karną jak i pokrzywdzonych przestępstwem.

Realizował projekty w obszarze przeciwdziałania nieprawidłowościom, pracował m.in. przy projektowaniu i wprowadzaniu procedur antykorupcyjnych, projektowaniu rozwiązań służących raportowaniu o nieprawidłowościach (whistleblowing lines), w polskich jak i międzynarodowych strukturach.

Jest członkiem International Bar Assocation Criminal Law Committee, ekspertem Transparency International, a także sędzią dyscyplinarnym. Prelegent oraz organizator konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji na temat prawa karnego. 
 

Aplikantka adwokacka, doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się prawem karnym gospodarczym oraz zagadnieniami zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwach. Specjalizuje się w kwestiach związanych z budową i wdrażaniem systemów compliance oraz wspiera Klientów przy przeprowadzaniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza w obszarze związanym z zarządzaniem kryzysowym w organizacjach. Prowadzi szkolenia z zakresu compliance i prawa karnego. Interesuje się prawem sportowym i compliance w sporcie, tak zwłaszcza zagadnieniami oceny ryzyka w sporcie, wewnętrzną organizacją podmiotów sportowych oraz budowaniem systemów przeciwdziałania nadużyciom. Publikuje w dziennikach prawnych i czasopismach naukowych.

  

Doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prawie i postępowaniu karnym. Specjalista z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym opracowywania procedur i dokumentów związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Z Kancelarią związany od września 2016 r. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w postępowaniach prokuratorskich i sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, drogowych i błędów medycznych. Zaufanie Klientów pozyskuje dzięki merytorycznemu przygotowaniu do sprawy, doświadczeniu procesowemu wzbogaconemu wiedzą naukową i umiejętnościom retorycznym. Prowadzi szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej w biznesie, oraz compliance. Jest autorem artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych, w tym w Państwie i Prawie, Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym oraz Czasopiśmie Adwokatury Polskiej Palestra. Publikuje także artykuły popularnonaukowe.