Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (komentarz)

2018.01.18

Przedstawiamy pierwszą część komentarza do najnowszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, tj. w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1065 ze zm.) oraz w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 ze zm.). Rok 2018 jest przełomowy dla procedur administracyjnych związanych z legalizacją pracy obcokrajowców i uzyskiwaniem dla nich odpowiednich zezwoleń. Nowelizacje ustaw regulujących te kwestie wprowadziły znaczące zmiany w tym zakresie - adw. Karolina Schiffter komentuje dla Dziennika Gazeta Prawna. 

Artykuł dostępny jest tutaj.