PRAKTYCY DLA PRAKTYKÓW HR MEETING 2019

Raczkowski Paruch partnerem merytorycznym konferencji PRAKTYCY DLA PRAKTYKÓW HR MEETING 2019 organizowanej 28 -29 marca br. w Warszawie

Prelegenci: r. pr. Katarzyna Sarek-Sadurska, r. pr. Zuzanna Rosner-Laskorzyńskar.pr. Tomasz Rogala oraz r. pr. Piotr Lewandowski 

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj. 

Agenda

28 marca br., godz. 10:30 - Prelegent: r.pr. Tomasz Rogala

Jakie wyzwania czekają pracodawców zatrudniających cudzoziemców w 2019 r.

  • Brexit:Skutki Brexitu dla polskich pracodawców, w szczególności na jakich zasadach będzie można legalnie zatrudniać obywateli UK po Brexicie
  • Planowane zmiany w procedurze uzyskiwania zezwoleń na pracę

 

28 marca br., godz. 11:15 - Prelegent: r.pr. Katarzyna Sarek-Sadurska

Nowości dla działu HR w 2019 r Prawo pracy, PPK, RODO

  • rewolucja w dokumentacji pracowniczej; nowe obowiązki dla działu HR
  • PPK jako nowa forma oszczędzania, czy również obciążenie dla pracodawców?
  • rewolucja w relacjach ze związkami zawodowymi
  • rok obowiązywania RODO, plany kontroli PUODO na 2019

 

28 marca br., godz. 12:15 - Prelegenci: r. pr. Zuzanna Rosner-Laskorzyńska, r. pr. Piotr Lewandowski

Zatrudnianie pracowników tymczasowych

  • Maksymalny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej
  • Kogo dotyczą ograniczenia?
  • Zewnętrzne formy zatrudnienia

Prelegenci

Kieruje praktyką wynagrodzeń w sektorze finansowym i giełdowym.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Reprezentuje klientów w procesach sądowych. Prowadziła wiele sensytywnych wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Specjalizuje się w tworzeniu szeroko pojętych polityk wynagrodzeń, zarówno w sektorze finansowym jak i w spółkach giełdowych. Doradza radom nadzorczym oraz grupom kapitałowym we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem wyższej kadry menadżerskiej.

Wśród jej klientów są spółki giełdowe, banki, domy maklerskie i  fundusze inwestycyjne. Doradza również klientom z sektora medialnego i produkcyjnego.  

Współpracuje z wieloma branżowymi stowarzyszeniami, m.in. z Izbą Domów Maklerskich, Związkiem Banków Polskich oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych.  

Autorka licznych publikacji i artykułów w tematyce prawa pracy, w szczególności regulacji wynagrodzeń w sektorach regulowanych.

Propagatorka idei HR bez papieru i digitalizacji dokumentów w biznesie.

 

Radca prawny. Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie związanym m.in. z zatrudnieniem i jego restrukturyzacją, sporami sądowym, relacjami ze związkami zawodowymi, negocjowaniem i wdrażaniem przepisów wewnątrzzakładowych, bieżącą obsługą prawną. Pracuje dla klientów działających w różnych sektorach gospodarki. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka kursu Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kopenhaskiego. Wcześniej pracowała w renomowanych kancelariach, w tym m.in. w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Szef zespołu sporów sądowych.

Piotr ma ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i przedsądowych we wszystkich dziedzinach prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, wynagrodzeniem, zakazem konkurencji, wypadkami przy pracy, mobbingiem i dyskryminacją.

Ponadto, doradza i reprezentuje klientów w sporach związanych ze zwolnieniami grupowymi i restrukturyzacją. Opracowuje strategie procesowe, plany zwolnień, w tym identyfikuje i określa kryteria doboru do zwolnień w ramach grup pracowników, a także przygotowuje wymaganą dokumentację.

Wspiera klientów w procesie komunikacji z przedstawicielami pracowników i związkami zawodowymi.

Zajmuje się także zawieraniem i rozwiązywaniem stosunków pracy oraz kształtowaniem odpowiednich warunków pracy, w tym opracowywaniem regulaminów wynagradzania.

Jego klientami są największe polskie spółki z branży nowych technologii, mediów i telekomunikacji, bankowości i finansów, farmaceutycznej oraz lotniczej.

Jest autorem licznych publikacji na temat prawa pracy i prawa HR.