SZKOLENIE | Szkolenia i dokumentacja BHP - obowiązki pracodawcy, dokumentacja – „must have” i „good to have”

14 listopada | godz. 10:00 - 13:00 | szkolenie płatne hybrydowe


Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Lekceważący stosunek do przestrzegania przepisów BHP ze strony pracodawcy może mieć poważne konsekwencje nie tylko finansowe, nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli pozwalają Państwowej Inspekcji Pracy nakazać zaprzestania działalności zakładu pracy. Narażenie pracowników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zagrożone jest nawet kasą pozbawienia wolności. Przekażemy praktyczne porady, na co pracodawca powinien zwrócić uwagę i jakie działania powinien podjąć, a jakich się wystrzegać aby zarządzać procesami z obszaru BHP w sposób zgodny z prawem.
 

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Co powinna obejmować ocena ryzyka na stanowisku pracy?
 • Czy pracodawca jest zobowiązany do zapoznania pracownika z instrukcją każdego sprzętu dostępnego na terenie zakładu pracy?
 • Jakie korzyści płyną z prawidłowego przeszkolenia pracowników?
 • Jakie działania związane z BHP pracodawca powinien konsultować z przedstawicielami pracowników?
   

Do kogo jest skierowane szkolenie: menedżerowie, pracownicy działów HR, pracownicy służby BHP.

 

Pełna agenda

Podczas szkolenia skupimy się na praktycznych aspektach zobowiązań pracodawcy z obszaru BHP, w szczególności:

 1. Identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz metod ich ograniczenia lub likwidacji.
 2. Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 3. Kształtowaniem bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 4. Skutkami ekonomicznymi niewłaściwych warunków pracy.
 5. Konsultowania działań związanych z BHP z przedstawicielami pracowników.

 

Prowadząca: Monika Czekanowicz

Cena: 800 PLN + VAT

Lokalizacja: biuro kancelarii Raczkowski sp.k. Warszawa, ul. Bonifraterska 17 oraz online

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: prohr@raczkowski.eu

Prelegenci

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z dyskryminacją i mobbingiem w zatrudnieniu, jak też kwestią BHP w zakładzie pracy. Opracowuje i wdraża regulacje wewnątrzzakładowe dla pracowników, organów zarządzających oraz kontrolnych, w szczególności dla branży bankowej.

Prowadzi szkolenia dla pracowników banków w formie stacjonarnej i zdalnej za pośrednictwem Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji w tematyce prawa pracy oraz egzekucji.

Autorka licznych publikacji dla branży bankowej.