To wydarzenie już się zakończyło.


Webinar w języku polskim | Zmiany dla cudzoziemców oraz nowe obowiązki dla pracodawców

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta.

 

24 stycznia | godz. 10:00 – 11:00 | Wydarzenie bezpłatne


Przed nami zmiany w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy dotyczą głównie obywateli Ukrainy.

Ustawodawca zmienił zdanie w zakresie ich dalszego pobytu w Polsce. Nowości w ograniczonym stopniu będą również dotyczyły wszystkich innych cudzoziemców przebywających w Polsce. 

Poruszymy najbardziej interesujące wątki: 

  • Zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli w związku z konfliktem zbrojnym  
  • Nowe zasady składania powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy 
  • Wydłużenie podstaw pobytowych cudzoziemców 

Podzielimy się wypracowanymi rozwiązaniami. Podpowiemy jak się nie zgubić w nowych przepisach. 
 

Prelegenci

Szef praktyki imigracji i Global Mobility / Doktor nauk prawnych / LL.M.

Michał specjalizuje się we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce, w tym we wdrażaniu najbardziej efektywnych praktyk. Ponadto, doradza w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników, złożonych zagadnień imigracji korporacyjnej na każdym etapie planowania, zatrudniania, jak i delegowania pracowników za granicę.

Posiada doświadczenie w transgranicznych aspektach prawa HR. Wspiera klientów przy koordynacji i wdrażania krajowych oraz międzynarodowych wytycznych dla działów HR.

Jest autorem licznych publikacji i komentarzy w prasie i czasopismach naukowych.

Michał jest członkiem The American Immigration Lawyers Association (AILA).

Jan zajmuje się prawem HR i prawem imigracyjnym, w szczególności kwestiami legalizacji pobytu i pracy pracowników. Prowadzi postępowania administracyjne, a także doradza cudzoziemcom w zakresie spraw związanych z zatrudnieniem i przebywaniem w Polsce. 

 

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest zaangażowany w działalność ruchu naukowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił funkcję prezesa Koła Naukowego Prawo i Wschód.