To wydarzenie już się zakończyło.


SZKOLENIE | ZWOLNIENIA PRACOWNIKÓW — TEORIA I PRAKTYKA

18 października | godz. 10:00 - 13:00 | Warszawa | hybrydowe szkolenie płatne


Agenda:

  1. Przygotowanie do zwolnienia – ustalenie i prawidłowe skonstruowanie przyczyny wypowiedzenia, przygotowanie dokumentów, rola HR i przełożonego, najczęstsze błędy pracodawców i jak ich unikać
  2. Spotkanie zwolnieniowe – przygotowanie do spotkania, liczba i rola uczestników, przebieg spotkania
  3. Zwolnienia zdalne – w jaki sposób rozwiązać umowę zdalnie, na jaki adres wysłać dokumenty, jak podpisać dokumenty
  4. Postępowanie po spotkaniu – rozliczenie pracownika ze sprzętu, komunikacja do pracowników
  5. Rodzaje przyczyn rozwiązania umowy i ich ocena – rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie pracownika vs. przyczyny po stronie pracodawcy, kiedy przyczyna jest wystarczająca, zwolnienie dyscyplinarne, inne zwolnienia ze skutkiem natychmiastowym
  6. Ograniczanie roszczeń – różnice pomiędzy porozumieniem a wypowiedzeniem, klauzule zabezpieczające pracodawcę

Cena: 750,00 PLN + VAT

Lokalizacja: biuro kancelarii Raczkowski sp.k. Warszawa, ul. Bonifraterska 17 oraz online

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: prohr@raczkowski.eu

Prelegenci

Edyta od ponad 10 lat doradza polskim i międzynarodowym pracodawcom w prawie wszystkich aspektach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Wspiera klientów m.in. przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu umów o pracę (w tym w szczególności z kluczowymi pracownikami kadry managerskiej), w prowadzeniu negocjacji ugodowych i wewnętrznych postępowań wyjaśniających, przy transferach pracowników, a także we wdrażaniu wewnętrznych polityk i regulaminów.

Przez ponad 5 lat doradzała jednemu z największych światowych pracodawców w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym prowadziła negocjacje ze związkami zawodowymi. Koordynuje także międzynarodowe projekty we współpracy z kancelariami z IUS LABORIS z innych jurysdykcji. 

Wśród jej klientów są firmy z branży finansowej, farmaceutycznej, usługowej, IT, technologicznej oraz rozrywkowej, a także zagraniczne ambasady i międzynarodowe fundacje.  

Prowadzi warsztaty i szkolenia, również w języku angielskim. Jest autorem publikacji w mediach i prasie branżowej.
 

Katarzyna specjalizuje się w indywidualnym prawie pracy. Doradza przy zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, tworzeniu regulacji wewnątrzzakładowych oraz konstruowaniu prawidłowej komunikacji z pracownikami. Wspiera klientów w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Reprezentuje pracodawców w sporach sądowych z pracownikami dotyczących wszelkich kwestii z zakresu prawa HR, w tym w szczególności w sporach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, wynagrodzeniem za nadgodziny, mobbingiem i dyskryminacją.

Wśród jej klientów są m.in. spółki farmaceutyczne i firmy produkcyjne.