To wydarzenie już się zakończyło.


SZKOLENIE | Przejrzyste warunki zatrudnienia i work-life balance – fundamentalne zmiany w relacjach z pracownikami

19. kwietnia | godz. 9:30 – 14:30 | Warszawa | Hybrydowe szkolenie płatne

Początek roku 2023 to czas rewolucyjnych zmian w kodeksie pracy. Po wprowadzeniu pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości i na obecność środków działających podobnie do alkoholu przyszedł czas na wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz w sprawie równowagi między pracą, a życiem osobistym rodziców i opiekunów.

Zapraszamy na warsztaty dotyczące tego tematu. Omówimy zmiany w przepisach, pokażemy jak się przygotować na ich wejście w życie w Działach Personalnych i jaki będą miały wpływ na biznes. Podpowiemy jakie rozwiązania będą najkorzystniejsze dla firmy.

Podczas warsztatów poruszymy następujące wątki:

 • Umowy o pracę na nowych zasadach
 1. Jakie są założenia zawierania umowy o pracę na okres próbny?
 2. Co się zmienia w rozwiązywaniu umowy o pracę na czas określony?
 3. Co oznacza brak możliwości zakazania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą w kontekście zakazu konkurencji?
 • Przejrzyste warunki pracy dla pracownika
 1. Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia?
 2. Jakie są nowe obowiązki informacyjne pracodawcy i co grozi za ich zaniedbanie?
 3. Jak najlepiej w praktyce wdrożyć nowe zasady?
 • Elastyczna organizacja pracy
 1. Co to jest elastyczna organizacja pracy?
 2. Kto jest uprawniony do wykonywania pracy w elastycznych warunkach?
 3. Czy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika?
 4. Co dalej z pracą zdalną?
 • Urlop rodzicielski i ojcowski po zmianach
 1. Jaki jest nowy wymiar urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego?
 2. W jaki sposób obliczyć zasiłek przysługujący pracownikowi?
 3. Jak w praktyce ma wyglądać ochrona trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich?
 • Nowe zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej oraz urlop opiekuńczy
 1. Jakie są przesłanki do skorzystania ze zwolnienia?
 2. Na czym polega urlop opiekuńczy i komu przysługuje?
 3. Jakie są zasady wynagradzania pracownika korzystającego ze zwolnienia i z urlopu opiekuńczego?


Cena: 990 zł netto

Lokalizacja: biuro kancelarii Raczkowski sp.k. Warszawa, ul. Bonifraterska 17 oraz online

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: prohr@raczkowski.eu 

Prelegenci

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z dyskryminacją i mobbingiem w zatrudnieniu, jak też kwestią BHP w zakładzie pracy. Opracowuje i wdraża regulacje wewnątrzzakładowe dla pracowników, organów zarządzających oraz kontrolnych, w szczególności dla branży bankowej.

Prowadzi szkolenia dla pracowników banków w formie stacjonarnej i zdalnej za pośrednictwem Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji w tematyce prawa pracy oraz egzekucji.

Autorka licznych publikacji dla branży bankowej.