To wydarzenie już się zakończyło.


SZKOLENIE | Przejrzyste warunki zatrudnienia i work-life balance – fundamentalne zmiany w relacjach z pracownikami

19. kwietnia | godz. 9:30 – 14:30 | Warszawa | Hybrydowe szkolenie płatne

Początek roku 2023 to czas rewolucyjnych zmian w kodeksie pracy. Po wprowadzeniu pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości i na obecność środków działających podobnie do alkoholu przyszedł czas na wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz w sprawie równowagi między pracą, a życiem osobistym rodziców i opiekunów.

Zapraszamy na warsztaty dotyczące tego tematu. Omówimy zmiany w przepisach, pokażemy jak się przygotować na ich wejście w życie w Działach Personalnych i jaki będą miały wpływ na biznes. Podpowiemy jakie rozwiązania będą najkorzystniejsze dla firmy.

Podczas warsztatów poruszymy następujące wątki:

 • Umowy o pracę na nowych zasadach
 1. Jakie są założenia zawierania umowy o pracę na okres próbny?
 2. Co się zmienia w rozwiązywaniu umowy o pracę na czas określony?
 3. Co oznacza brak możliwości zakazania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą w kontekście zakazu konkurencji?
 • Przejrzyste warunki pracy dla pracownika
 1. Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia?
 2. Jakie są nowe obowiązki informacyjne pracodawcy i co grozi za ich zaniedbanie?
 3. Jak najlepiej w praktyce wdrożyć nowe zasady?
 • Elastyczna organizacja pracy
 1. Co to jest elastyczna organizacja pracy?
 2. Kto jest uprawniony do wykonywania pracy w elastycznych warunkach?
 3. Czy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika?
 4. Co dalej z pracą zdalną?
 • Urlop rodzicielski i ojcowski po zmianach
 1. Jaki jest nowy wymiar urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego?
 2. W jaki sposób obliczyć zasiłek przysługujący pracownikowi?
 3. Jak w praktyce ma wyglądać ochrona trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich?
 • Nowe zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej oraz urlop opiekuńczy
 1. Jakie są przesłanki do skorzystania ze zwolnienia?
 2. Na czym polega urlop opiekuńczy i komu przysługuje?
 3. Jakie są zasady wynagradzania pracownika korzystającego ze zwolnienia i z urlopu opiekuńczego?


Cena: 990 zł netto

Lokalizacja: biuro kancelarii Raczkowski sp.k. Warszawa, ul. Bonifraterska 17 oraz online

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: prohr@raczkowski.eu 

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończyła z  wyróżnieniem (10-ta lokata na liście absolwentów). Uczestniczka prac komisji sejmowej w 2003 r. nad „europejską” nowelizacją Kodeksu pracy oraz brukselskiego programu Dialogu Społecznego w Unii Europejskiej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Po odbyciu aplikacji sądowej była dyrektorem działu prawnego firmy doradczej oraz pracowała jako in-house w firmie korporacyjnej, co pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez Klientów biznesowe podejście do rozwiązywania problemów z obszaru HR. Pracowała również w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne 10 lat prowadziła własną Kancelarię Prawa Pracy, zarządzając 8-osobowym zespołem prawników, obsługując w sposób stały ok. 40 klientów korporacyjnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości.

Była wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Łódzkim,  a wcześniej w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku „Prawo i Administracja" oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na kierunkach: „Podyplomowe Prawo pracy" oraz „Zarządzanie Personelem".

Prelegentka podczas konwentów, konferencji i sympozjów. Prowadzi z powodzeniem warsztaty z zakresu prawa pracy dla pracowników działów personalnych oraz kadry zarządzającej pracownikami.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z dyskryminacją i mobbingiem w zatrudnieniu, jak też kwestią BHP w zakładzie pracy. Opracowuje i wdraża regulacje wewnątrzzakładowe dla pracowników, organów zarządzających oraz kontrolnych, w szczególności dla branży bankowej.

Prowadzi szkolenia dla pracowników banków w formie stacjonarnej i zdalnej za pośrednictwem Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji w tematyce prawa pracy oraz egzekucji.

Autorka licznych publikacji dla branży bankowej.