To wydarzenie już się zakończyło.


WEBINAR | Ryzyka prawne w zatrudnianiu cudzoziemców

Rejestracja na to wydarzenia zakończyła się.

 

15 listopada | 10:00 – 11:00 | Wydarzenie bezpłatne

 

Zatrudnienie cudzoziemca to złożony proces wymagający spełnienia licznych wymogów i dochowania sformalizowanych procedur. Naruszenie przepisów pociąga za sobą poważne konsekwencje dla pracodawcy, jak i osób działających w jej imieniu. Te ryzyka to odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem oraz utrata możliwości rekrutacji cudzoziemców.

O tym, jak je minimalizować, będą rozmawiać nasi specjaliści, autorzy książek i opracowań o wykroczeniach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.
 
Agenda:

  • Zatrudnianie cudzoziemców – wymogi i obowiązki pracodawców
  • Zachowania zabronione przy zatrudnianiu cudzoziemców
  • Konsekwencje skazania/ ukarania za przestępstwa i wykroczenia
  • Compliance – minimalizacja ryzyka odpowiedzialności
     

Prelegenci

Damian specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych na tle prawa gospodarczego i prawa HR, a także wewnętrznych postępowań wyjaśniających ze szczególnym uwzględnieniem korupcji, mobbingu i kradzieży. Posiada bogate doświadczenie w obszarze compliance i whistleblowing.

Reprezentuje podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa białych kołnierzyków oraz gospodarczych związanych z zatrudnieniem.

Jako obrońca występuje w śledztwach i procesach dotyczących oszustw, wyrządzenia szkody spółkom, wypadków przy pracy i działań na szkodę pracowników.

Jako specjalista w dziedzinie compliance doradza przy projektach wdrożenia regulacji antykorupcyjnych, systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz oceny ryzyka odpowiedzialności karnej.

Wśród jego klientów są m.in. spółki z branży farmaceutycznej, finansowej i produkcyjnej.

Autor opinii w zakresie polskiego prawa i praworządności dla sądów brytyjskich. Prelegent oraz organizator licznych szkoleń i konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej i compliance. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji.

Jan zajmuje się prawem HR i prawem imigracyjnym, w szczególności kwestiami legalizacji pobytu i pracy pracowników. Prowadzi postępowania administracyjne, a także doradza cudzoziemcom w zakresie spraw związanych z zatrudnieniem i przebywaniem w Polsce. 

 

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest zaangażowany w działalność ruchu naukowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił funkcję prezesa Koła Naukowego Prawo i Wschód.