To wydarzenie już się zakończyło.


WEBINAR | BHP w praktyce pracodawcy

8 listopada | 10:00 – 11:00 | Wydarzenie bezpłatne

Każdy przedsiębiorca tworzący miejsce pracy, musi mieć na względzie bezpieczeństwo pracowników.  Dbałość o stałe doskonalenie standardów bezpieczeństwa w zakresie uwarunkowań technicznych, środowiska pracy i postaw pracowników to tylko niektóre elementy o które należy kompleksowo zadbać.  


Podczas webinaru omówimy:

  • Jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego?
  • Odpowiedzialność za kwestie BHP a zewnętrzna służba BHP?
  • Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego.
  • Bezpieczeństwo pracowników po czasie pracy.
  • BHP w terenie, czyli jak pracownik jest chroniony poza zakładem pracy.
  • Wypadek poza pracą, a jednak wypadek przy pracy, jak to możliwe?
  • Korzyści z outsourcingu BHP.
     

Prelegenci

Radca prawny / Partner / Executive MBA / Kieruje biurem w Poznaniu

Łukasz posiada prawie 20-letnie doświadczenie w prawie HR.

Doradza w zakresie zbiorowych stosunków pracy, bieżących relacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, a także prowadzi spory zbiorowe. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu, negocjacji i rozwiązywaniu układów zbiorowych i innych porozumień społecznych oraz gwarancji pracowniczych.

Prowadzi restrukturyzacje pracownicze obejmujące zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść oraz inne formy redukcji zatrudnienia.

Wprowadził i rozwinął praktykę pracowniczych planów kapitałowych wraz z zagadnieniem ubezpieczeń społecznych.

Jest odpowiedzialny za projekt „HR bez papieru”, którego celem jest digitalizacja procesów w obszarze HR.

Do jego klientów należą spółki z branży handlowej, energetycznej, logistycznej, technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz farmaceutycznej.

Łukasz jest rekomendowany przez międzynarodowy ranking The Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa pracy oraz white-collar crime. Jest członkiem European Employment Lawyers Association.

Wdraża nowe technologie do organizacji pracy, komunikacji i zarządzania kancelariami prawnymi.

Jest autorem wielu publikacji w mediach i prasie branżowej.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z dyskryminacją i mobbingiem w zatrudnieniu, jak też kwestią BHP w zakładzie pracy. Opracowuje i wdraża regulacje wewnątrzzakładowe dla pracowników, organów zarządzających oraz kontrolnych, w szczególności dla branży bankowej.

Prowadzi szkolenia dla pracowników banków w formie stacjonarnej i zdalnej za pośrednictwem Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji w tematyce prawa pracy oraz egzekucji.

Autorka licznych publikacji dla branży bankowej.