To wydarzenie już się zakończyło.


PRO HR Cafe | Polityki wynagrodzeń w sektorze finansowym na nowych zasadach

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta


27 stycznia | godz. 10:00-11:00 | Wydarzenie bezpłatne

W dalszym ciągu obserwujemy zmiany unijnych przepisów dotyczących polityk wynagrodzeń w bankach i domach maklerskich. Implementacja do polskiego porządku prawnego Dyrektywy CRD V oraz Rozporządzenia CRR II skutkowała nowelizacją przepisów krajowych. 

O tym: 

  • Kim jest risk-taker w świetle nowych przepisów? 
  • Na czym polega stosowanie polityki wynagrodzeń w ograniczonym zakresie? Jakie podmioty mogą stosować to rozwiązanie? 
  • Co oznacza, że polityki wynagrodzeń muszą być neutralne pod względem płci? 
  • Jak zmieni się okres odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia?
  • Jakie działania muszą podjąć banki oraz domy maklerskie, aby dostosować polityki wynagrodzeń do nowych przepisów prawa? 

Opowie adw. Natalia Łokińska, kierująca praktyką wynagrodzeń w sektorze finansowym, która będzie gościem Bartłomieja Raczkowskiego w dziewiątym odcinku PRO HR Cafe.

Wydarzenie będzie miało formę bezpłatnego webinaru. Link do nagrania webinaru jest odpłatny i będzie wysyłany na prośbę zainteresowanych. 

Link do transmisji zostanie wysłany uczestnikom dzień przed wydarzeniem.
 

Prelegenci

Od ponad 25 lat doradza największym międzynarodowym i polskim firmom w zakresie prawa pracy. Uważany za wiodącego praktyka prawa pracy w Polsce.

Członek American Employment Law Council. Członek stowarzyszony Sekcji Prawa Pracy American Bar Association, Wiceprzewodniczący jej Komitetu ds. Kontaktów Międzynarodowych, były Przewodniczący, a obecnie Członek Zarządu European Employment Lawyers Association, członek International Bar Association i American Immigration Lawyers Association.

Członek założyciel i pierwszy Przewodniczący Sekcji Prawa Pracy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Był także członkiem Komitetu Sterującego Międzynarodowego Forum Prawa Pracy, Założycielem i pierwszym Prezesem Stowarzyszenia Prawa Pracy. W czasie studiów Wiceprzewodniczący Zarządu Międzynarodowego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA), Prezes krakowskiego koła. Członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Pracy.

Pracował jako asystent w Katedrze Prawa Pracy UJ. Autor wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich na łamach periodyków specjalistycznych i gazet.

Od wielu lat indywidualnie wymieniany jako lider w zakresie prawa pracy przez wszystkie renomowane publikacje polskie i międzynarodowe jak Chambers & Partners, The Legal 500, Who’s Who Legal, Rzeczpospolita.

Kieruje praktyką wynagrodzeń w sektorze finansowym. 

Opracowuje oraz weryfikuje polityki i sprawozdania wynagrodzeń dla risk-takerów. Wspiera instytucje finansowe w raportowaniu danych niefinansowych. Ma doświadczenie w zatrudnianiu i zwalnianiu kadry menadżerskiej.

Doradza polskim i zagranicznym klientom w zakresie prawa HR, w szczególności przy nawiązywaniu oraz rozwiązywaniu stosunków pracy. Wspiera klientów we wdrażaniu wewnątrzzakładowych regulacji prawnych. 

Reprezentuje pracodawców w postępowaniach sądowych związanych m.in. z rozwiązywaniem stosunku pracy, dyskryminacją i nierównym traktowaniem, a także w sprawach o wypłatę zmiennych składników wynagrodzeń.