To wydarzenie już się zakończyło.


Compliance Day 2022

29 września | godz. 10:00 – 16:00 
Konferencja w formule hybrydowej | Udział bezpłatny


Zapraszamy do wzięcia udziału w VI edycji konferencji Compliance Day

Na konferencji będziemy rozmawiać o:

 • realiach pracy compliance oficera w polskich organizacjach;
 • zarządzaniu zgodnością w grupach kapitałowych;
 • prowadzeniu postępowań wewnętrznych z uwzględnieniem najnowszych (i projektowanych) zmian w prawie.

AGENDA


9:30 REJESTRACJA

10:00 – 10:15 WPROWADZENIE 

PANEL I

10:15 – 11:45 | Realia pracy compliance oficera w polskich organizacjach

W środowisku compliance wiele mówi się o przepisach, które jeszcze nie weszły w życie i nie wiadomo czy wejdą (ochrona sygnalistów), albo o założeniach do projektu ustawy o podmiotach zbiorowych, której od wielu lat nie udało się zmienić. Tym razem chcemy zostawić tę tematykę i podyskutować o tym, jak wygląda rzeczywistość zarządzania zgodnością w Polsce.

Z naszymi gośćmi będziemy rozmawiać o tym:

 • Na czym polega codzienna praca  oficera compliance w polskich organizacjach? 
 • Kim jest compliance oficer, jakie jest jego umocowanie i „sprawczość”?
 • Jaka jest jego odpowiedzialność 
 • Jakie napotyka problemy i wyzwania związane z zarządzaniem zgodnością?
 • Czy są dostrzegalne różnice między krajowym a międzynarodowym podejściem do zarządzania compliance?

Moderator Janusz Tomczak i zaproszeni goście:


11:45 – 12:15 – Przerwa kawowa


PANEL II

12:15 – 13:45 | Zarządzanie zgodnością w międzynarodowych grupach kapitałowych

Zarządzanie ryzykiem niezgodności w wielopodmiotowych korporacjach jest dużym wyzwaniem. Idea utworzenia globalnego systemu compliance i ujednolicenia standardów nie zawsze zdaje egzamin w lokalnych realiach, zarówno z powodu różnic w prawie, jak i różnej kultury korporacyjnej w różnych jurysdykcjach. 

O tym:

 • Jak skutecznie zarządzać zgodnością na poziomie grupy? 
 • Co zrobić aby „globalne” polityki realnie funkcjonowały?
 • Czy wspólny (grupowy) kanał do zgłoszeń nieprawidłowości może spełnić swoje zadania?
 • Czy powołanie scentralizowanego zespołu specjalistów do wyjaśniania niepożądanych zjawisk to optymalne rozwiązanie?

będziemy dyskutować podczas panelu II. 

Moderator Łukasz Kuczkowski i zaproszeni goście:

 • Agnieszka Gawrońska-Malec, Head of Volvo Group Whistle and Global Investigations w Volvo Group;
 • Jakub Staśkiewicz, Legal & Compliance Director, Data Protection Officer w Vision Express;
 • dr Dominik Wolski, Chief Compliance Officer, Dyrektor Działu Prawnego w Jeronimo Martins Polska;
 • Krzysztof Mazurek, Deputy General Counsel, Head of Legal Europe, Director of Global Compliance w Precision Medicine Group. 


13:45 – 14:30 – Lunch


PANEL III

14:30 – 16:00 | Dlaczego powinniśmy zwrócić baczniejszą uwagę na wewnętrzne postępowania wyjaśniające? 

Uważamy, że wchodzące w życie zmiany przepisów, przede wszystkim w zakresie prawa spółek, wpłyną na częstotliwość i profesjonalizację wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

O tym:

 • Czy po wprowadzeniu przepisów dot. grupy kapitałowej zmienią się, i w jaki sposób, realia prowadzenia postępowań wyjaśniających w Polsce?
 • Czy szersze uprawnienia rad nadzorczych będą miały wpływ na model prowadzenia wewnętrznych śledztw?
 • Jakie wyzwania wiążą się z prowadzeniem postępowania wyjaśniającego w grupie kapitałowej?

będziemy dyskutować podczas panelu III. 

Moderator dr Damian Tokarczyk i zaproszeni goście:


***

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Liczba miejsc on-site jest ograniczona, pierwszeństwo w rejestracji na udział on-site mają klienci kancelarii. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Miejsce konferencji on-site: Intercontinental Hotel w Warszawie.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: prohr@raczkowski.eu

Prelegenci

Radca prawny / Partner / Executive MBA / Kieruje biurem w Poznaniu

Łukasz posiada prawie 20-letnie doświadczenie w prawie HR.

Doradza w zakresie zbiorowych stosunków pracy, bieżących relacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, a także prowadzi spory zbiorowe. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu, negocjacji i rozwiązywaniu układów zbiorowych i innych porozumień społecznych oraz gwarancji pracowniczych.

Prowadzi restrukturyzacje pracownicze obejmujące zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść oraz inne formy redukcji zatrudnienia.

Wprowadził i rozwinął praktykę pracowniczych planów kapitałowych wraz z zagadnieniem ubezpieczeń społecznych.

Jest odpowiedzialny za projekt „HR bez papieru”, którego celem jest digitalizacja procesów w obszarze HR.

Do jego klientów należą spółki z branży handlowej, energetycznej, logistycznej, technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz farmaceutycznej.

Łukasz jest rekomendowany przez międzynarodowy ranking The Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa pracy oraz white-collar crime. Jest członkiem European Employment Lawyers Association.

Wdraża nowe technologie do organizacji pracy, komunikacji i zarządzania kancelariami prawnymi.

Jest autorem wielu publikacji w mediach i prasie branżowej.

Szef praktyki prawa karnego w biznesie i compliance.

Janusz ma ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych spraw karnych gospodarczych oraz wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza i reprezentuje klientów korporacyjnych i indywidualnych w sprawach prowadzonych przez krajowe organy ścigania jak i tych o wymiarze międzynarodowym.

Łączy wieloletnią praktykę procesową ze znajomością praktyki i zasad funkcjonowania dużych organizacji oraz zasad odpowiedzialności kadry zarządzającej.
W ostatnim czasie prowadził wewnętrzne postępowania wyjaśniające dotyczące zarzutów oszustwa i korupcji (publicznej i prywatnej) w przedsiębiorstwach z sektora finansowego, mediów oraz drzewnego. Doradzał klientom korporacyjnym i indywidualnym w postępowaniach karnych gospodarczych dotyczących oszustw, przestępstw karnych skarbowych, przestępstw nadużycia zaufania (niegospodarności). Ponadto, doradzał również w obszarze compliance przy wdrażaniu programów naprawczych, będących konsekwencją wykrytych nieprawidłowości.

Janusz posiada wyjątkowe doświadczenie w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń popełnianych w miejscu pracy związanych z BHP i relacjami ze związkami zawodowymi.

Jest powoływany jako expert witness (biegły) w brytyjskich sądach w zakresie polskiego prawa i systemu sądownictwa.

Jest członkiem International Bar Association (Senior Vice Chair of Criminal Law Committee), the European Criminal Bar Association, the European Fraud and Compliance Lawyers Association, oraz the Extradition Lawyers Association. Od 2010 roku jest sędzią dyscyplinarnym w Warszawskiej i Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jest wysoko wyróżniany przez międzynarodowe rankingi: Chambers Europe oraz The Legal 500 EMEA w dziedzinie White Collar Crime, Who's Who Legal jako Thought Leader i Global Leader w dziedzinie Business Crime Defence oraz Investigations.

Prelegent oraz organizator konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji na temat prawa karnego.

Damian specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych na tle prawa gospodarczego i prawa HR, a także wewnętrznych postępowań wyjaśniających ze szczególnym uwzględnieniem korupcji, mobbingu i kradzieży. Posiada bogate doświadczenie w obszarze compliance i whistleblowing.

Reprezentuje podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa białych kołnierzyków oraz gospodarczych związanych z zatrudnieniem.

Jako obrońca występuje w śledztwach i procesach dotyczących oszustw, wyrządzenia szkody spółkom, wypadków przy pracy i działań na szkodę pracowników.

Jako specjalista w dziedzinie compliance doradza przy projektach wdrożenia regulacji antykorupcyjnych, systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz oceny ryzyka odpowiedzialności karnej.

Wśród jego klientów są m.in. spółki z branży farmaceutycznej, finansowej i produkcyjnej.

Autor opinii w zakresie polskiego prawa i praworządności dla sądów brytyjskich. Prelegent oraz organizator licznych szkoleń i konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej i compliance. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji.