To wydarzenie już się zakończyło.


WARSZTATY ONLINE | Zdalne BHP – jak prowadzić działania podczas pandemii?

10 czerwca | godz. 10:00-13:00 | Wydarzenie płatne 

 

Jakie działania z zakresu bhp można prowadzić zdalnie? Jak wypełniać obowiązki bhp wobec pracowników zdalnych i oceniać ryzyko stanowiskowe w erze covidu? Jak prowadzić postępowania powypadkowe w razie ograniczenia dostępu do poszkodowanego i świadków oraz zdalnie szkolić i badać pracowników, również tych zatrudnionych na stanowiskach robotniczych?

Przedstawimy konkretne rozwiązania oraz wskażemy ich podstawy. Podamy też argumentację dla instytucji kontrolnych, ułatwiające dialog i umocowujące te rozwiązania w obowiązujących przepisach. 

Program warsztatów 

 

Podczas warsztatów omówimy:

 • Obowiązkową ocenę ryzyka zawodowego – jak ją robić w pandemii – rozróżnianie ryzyka zawodowego i pandemicznego. Uwzględnianie covid w ocenie ryzyka w oparciu o przykłady praktyczne
 • Najczęstsze błędy w procesie oceny ryzyka, diagnostyka wraz ze sposobami na ich unikanie
 • Szkolenie pracowników wstępne i stanowiskowe w rygorze sanitarnym
 • Szkolenie okresowe bhp na stanowiskach robotniczych w czasie pandemii. Ryzyka odraczania szkoleń
 • Badania lekarskie pracowników w czasie pandemii –  przed podjęciem pracy oraz okresowe. Ryzyka i korzyści z przeprowadzania
 • Choroby pracowników – covid jako choroba zawodowa i pracownicza, obowiązki wobec osoby zgłaszającej zachorowanie
 • Zobowiązania pracodawcy wobec stanowisk pracy zdalnej
 • Różnice i podobieństwa w sposobie wypełniania obowiązków bhp wobec pracowników stacjonarnych i zdalnych

Prowadzący: 

 

Ireneusz Świercz, ekspert ds. bhp

Agnieszka Anusewicz, adwokat 

 

Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?

 

Pracownicy działów HR, dyrektorzy i członkowie zarządów odpowiedzialni za bezpieczeństwo i higienę pracy.

 

Koszt udziału

 

Koszt udziału wynosi 990 PLN netto. W przypadku udziału trzech lub więcej osób z tej samej organizacji, koszt każdej kolejnej osoby wynosi 900 PLN netto.

Koszt obejmuje:

 • Udział w 3h warsztatach online
 • Dwutygodniowy dostęp do nagrania warsztatów 
 • Prezentację wraz z dodatkowym skryptem odwołującym się do omawianej tematyki

Uczestników zachęcamy do nadsyłania pytań i przypadków z własnej praktyki. Wybrane zagadnienia zostaną uwzględnione w tematyce warsztatów. W trakcie warsztatów będzie również możliwość zadawania pytań.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania wydarzenia. W takim przypadku, uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowanym 3 dni przed terminem warsztatów. 


Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: prohr@raczkowski.eu

Regulamin warsztatów jest dostępny pod tym linkiem.

Prelegenci

Szefowa praktyki BHP  

Agnieszka od ponad 10 lat doradza oraz reprezentuje polskich i zagranicznych klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych z zakresu prawa HR, w szczególności w sprawach związanych z BHP w zakładach pracy, w tym wypadkami przy pracy, rozwiązywaniem stosunku pracy oraz mobbingiem i dyskryminacją.  

Wspiera pracodawców w trakcie postępowań wyjaśniających wszczętych w wyniku skarg pracowników z tytułu mobbingu, dyskryminacji lub naruszenia dóbr osobistych. 

Wśród jej klientów są centra logistyczne, sklepy wielkopowierzchniowe i spółki z sektora FMCG i zrób to sam. Autorka wielu publikacji w zakresie prawa HR.