To wydarzenie już się zakończyło.


DYSKUSJA | Ochrona sygnalisty, jak NIE wdrażać Dyrektywy - 10 głównych ryzyk

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta

16 marca 2021 r. | 10:00-11.00
 


Temat sygnalisty oraz jego ochrony nie jest nowy, nie pojawił się wraz z uchwaleniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

O najważniejszych wyzwaniach i ryzykach związanych z wdrożeniem dyrektywy będziemy rozmawiali z praktykami, którzy od lat zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem biznesowym organizacji.

Opowiemy, które zagadnienia w praktyce rodzą najwięcej problemów w związku z wdrażaniem systemów zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing) oraz jak do nich praktycznie i efektywnie podejść.

Wyjaśnimy też, jak poradzić sobie z niepewnością związaną z ryzykiem polskiej legislacji, oswoimy między innymi ryzyka „mitologii”, „strażnika” i „konfliktu interesów”.
 

Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?

Webinarium adresowane jest do prawników wewnętrznych, compliance managerów, audytorów wewnętrznych i śledczych, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo biznesowe organizacji oraz standardy etyczne i transparentność jej działania.


Prelegenci:


Janusz Tomczak, Adwokat, Partner, Szef praktyki prawa karnego w biznesie i Compliance, Raczkowski

Janusz ma ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych spraw karnych gospodarczych oraz wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza i reprezentuje klientów korporacyjnych i indywidualnych w sprawach prowadzonych przez krajowe organy ścigania jak i tych o wymiarze międzynarodowym.

Łączy wieloletnią praktykę procesową ze znajomością praktyki i zasad funkcjonowania dużych organizacji oraz zasad odpowiedzialności kadry zarządzającej.
W ostatnim czasie prowadził wewnętrzne postępowania wyjaśniające dotyczące zarzutów oszustwa i korupcji (publicznej i prywatnej) w przedsiębiorstwach z sektora finansowego, mediów oraz drzewnego. Doradzał klientom korporacyjnym i indywidualnym w postępowaniach karnych gospodarczych dotyczących oszustw, przestępstw karnych skarbowych, przestępstw nadużycia zaufania (niegospodarności). Ponadto, doradzał również w obszarze compliance przy wdrażaniu programów naprawczych, będących konsekwencją wykrytych nieprawidłowości.

Jest powoływany jako expert witness (biegły) w brytyjskich sądach w zakresie polskiego prawa i systemu sądownictwa.

Jest członkiem International Bar Association (Senior Vice Chair of Criminal Law Committee), the European Criminal Bar Association, the European Fraud and Compliance Lawyers Association, oraz the Extradition Lawyers Association. Od 2010 roku jest sędzią dyscyplinarnym w Warszawskiej i Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jest wysoko wyróżniany przez międzynarodowe rankingi: Chambers Europe w dziedzinie White Collar Crime, Who's Who Legal jako Thought Leader i Global Leader w dziedzinie Business Crime Defence oraz Investigations.


Piotr Caliński, Lider Akademii Bezpieczeństwa w biznesie Polskiego Forum Biznesu Związek Pracodawców

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni pracownik struktur bezpieczeństwa wewnętrznego służby kryminalnej, przestępczości gospodarczej i dochodzeniowej, zarządzania kryzysowego i antyterroryzmu, infrastruktury krytycznej oraz doradca i praktyk biznesowy w zakresie audytu, zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli zarządczej, ochrony informacji i danych osobowych, a także transparentności biznesu.

Przez wiele lat odpowiedzialny za wdrażanie i audyt systemowych, strukturalnych i strategicznych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa biznesowego i przeciwdziałania korupcji/nadużyciom w jednostkach publicznych, prywatnych oraz organizacjach społecznych.

Kierownik Pracowni Badania Ryzyk Gospodarczych Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.
Lider Akademii Bezpieczeństwa w biznesie Polskiego Forum Biznesu Związek Pracodawców.

Prezes Zarządu Spółdzielni Bezpieczeństwo Obrotu Bankowego (B.O.B.). Autor rządowego programu zapobiegania przestępczości samochodowej ubezpieczeniowej. Kawaler Narodowego Orderu Zasługi Republiki Francuskiej. Szkoleniowiec i wykładowca akademicki związany z Collegium Civitas, Szkołą Główną Handlową oraz Polską Akademią Nauk.
 

Olga Dyczkowska-Uss, Dyrektor Audytu Wewnętrznego, Pfleiderer Polska

Audytor wewnętrzny, audytor śledczy, menedżer ryzyka (w tym ryzyka nadużyć), ekspert z ponad 14-letnim doświadczeniem we wdrażaniu i doskonaleniu koncepcji spójnego środowiska audytu i kontroli wewnętrznej (audit universe) opartego na „Międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego” (Standards of The Instytut of Internal Auditors - IIA), zakładającej współdziałanie i współzależność pomiędzy funkcją audytu wewnętrznego a kontrolą wewnętrzną, zarządzaniem ryzykiem, zgodnością (compliance), ładem korporacyjnym (governance), zasadami etyki, przeciwdziałaniem nadużyciom oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem biznesowym przedsiębiorstwa.

Doświadczenie we wdrażaniu systemów zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing systems), Approved Whistleblowing Compliance Officer (AWCO - Instytut Compliance)

Międzynarodowe doświadczenie: przemysł drzewny, przemysł energetyczny (energia odnawialna), hutnictwo (huta stali), telekomunikacja.
Wykładowca i trener audytu wewnętrznego i śledczego, zarządzania ryzykiem, prewencji nadużyć i zasad etyki. Ekspert Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi w Collegium Civitas; współautor pierwszej polskiej książki z zakresu audytu śledczego p.t.: „Analiza śledcza w procesie kontroli” PIKW, 2016.