To wydarzenie już się zakończyło.


WEBINAR | Konsekwencje PIT i ZUS rozwiązania umowy o pracę i umów cywilnoprawnych

4 czerwca 2020 | 10:00-11:00 | Spotkanie online
 

Pomimo wielu rozwiązań w zakresie utrzymania miejsc pracy, które przewiduje Tarcza Antykryzysowa, w niektórych przypadkach nieuniknione okazały się obniżki wynagrodzenia, a nawet zwolnienia z pracy. Należy pamiętać, że rozwiązanie stosunku pracy, ale również umów cywilnoprawnych, oprócz dochowania wielu obowiązków wynikających z kodeksu pracy lub zawartej umowy, wiąże się również z prawidłowym rozliczeniem wypłacanych należności pod kątem podatkowym i ubezpieczeniowym. 

Podczas webinaru „Konsekwencje PIT i ZUS rozwiązania umowy o pracę i umów cywilnoprawnych” dowiesz się m.in.o:

  • opodatkowaniu i oskładkowaniu odpraw, odszkodowań i różnego rodzaju rekompensat związanych z rozwiązaniem umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, w szczególności kontraktów menedżerskich, 
  • opodatkowaniu i oskładkowaniu innych należności związanych z zakończeniem stosunku pracy i umów cywilnoprawnych,
  • możliwych zwolnieniach podatkowych i wyłączeniach z podstawy wymiaru składek takich należności,
  • obowiązkach w zakresie PIT i ZUS leżących po stronie pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę i umów cywilnoprawnych i wypłatą określonych należności.

Webinar poprowadzą:

  • Tomasz Kret, starszy prawnik w zespole podatkowym.
  • Adam Alkadi, doradca podatkowy i konsultant w zespole podatkowym.

Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?

Przedsiębiorcy, którzy przeprowadzają lub rozważają zwolnienia, jak i prawnicy, przedstawiciele działów prawnych, HR i finansów.
 

Data: 4 czerwca 2020 r.
Godz.: 10:00-11:00
Bezpłatne spotkanie online - rejestracja na wydarzenie została zakończona.

Prelegenci

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Przed dołączeniem, w marcu 2018 r., do Kancelarii pracował przez ponad 13 lat w Dziale podatkowo-prawnym PwC.

Specjalizuje się w tematyce opodatkowania osób fizycznych, w tym w szczególności dochodów z tytułu praw własności intelektualnej, dochodów osób migrujących i świadczeń pracowniczych. W trakcie swojej kariery zawodowej doradzał przy wdrażaniu efektywnych struktur wynagradzania pracowników i kadry menedżerskiej. Opracowywał polityki delegowania pracowników i zasady tzw. „wyrównania podatkowego”. Przygotowywał i weryfikował rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe delegowanych pracowników.

Prowadził liczne seminaria i szkolenia dotyczące przede wszystkim opodatkowania świadczeń pracowniczych i aspektów podatkowych delegowania pracowników do pracy za granicą.

Jest autorem publikacji prasowych dotyczących opodatkowania osób fizycznych i współautorem książki „Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz”

Adam jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego - Wydział Prawa i Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. 

Swoją karierę zawodową rozpoczął w Dziale Doradztwa Podatkowego EY (Ernst & Young) zajmując się głównie zagadnieniami z obszaru podatków pracowniczych. Przed dołączeniem do naszej Kancelarii wspierał klientów doradzając im w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeniami społecznymi i delegowaniem pracowników (global mobility). Podczas studiów odbywał również praktyki w renomowanych kancelariach adwokackich.