To wydarzenie już się zakończyło.


WEBINAR | Konsekwencje PIT i ZUS rozwiązania umowy o pracę i umów cywilnoprawnych

4 czerwca 2020 | 10:00-11:00 | Spotkanie online
 

Pomimo wielu rozwiązań w zakresie utrzymania miejsc pracy, które przewiduje Tarcza Antykryzysowa, w niektórych przypadkach nieuniknione okazały się obniżki wynagrodzenia, a nawet zwolnienia z pracy. Należy pamiętać, że rozwiązanie stosunku pracy, ale również umów cywilnoprawnych, oprócz dochowania wielu obowiązków wynikających z kodeksu pracy lub zawartej umowy, wiąże się również z prawidłowym rozliczeniem wypłacanych należności pod kątem podatkowym i ubezpieczeniowym. 

Podczas webinaru „Konsekwencje PIT i ZUS rozwiązania umowy o pracę i umów cywilnoprawnych” dowiesz się m.in.o:

  • opodatkowaniu i oskładkowaniu odpraw, odszkodowań i różnego rodzaju rekompensat związanych z rozwiązaniem umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, w szczególności kontraktów menedżerskich, 
  • opodatkowaniu i oskładkowaniu innych należności związanych z zakończeniem stosunku pracy i umów cywilnoprawnych,
  • możliwych zwolnieniach podatkowych i wyłączeniach z podstawy wymiaru składek takich należności,
  • obowiązkach w zakresie PIT i ZUS leżących po stronie pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę i umów cywilnoprawnych i wypłatą określonych należności.

Webinar poprowadzą:

  • Tomasz Kret, starszy prawnik w zespole podatkowym.
  • Adam Alkadi, doradca podatkowy i konsultant w zespole podatkowym.

Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?

Przedsiębiorcy, którzy przeprowadzają lub rozważają zwolnienia, jak i prawnicy, przedstawiciele działów prawnych, HR i finansów.
 

Data: 4 czerwca 2020 r.
Godz.: 10:00-11:00
Bezpłatne spotkanie online - rejestracja na wydarzenie została zakończona.

Prelegenci

Tomasz ma ponad 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków pracowniczych i współpracowniczych. Specjalizuje się w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych, w tym w szczególności dochodów z tytułu praw własności intelektualnej, dochodów uzyskiwanych przez pracowników transgranicznych oraz świadczeń pracowniczych.

Posiada doświadczenie we wdrażaniu efektywnych kosztowo struktur wynagradzania kadry kierowniczej i pracowników. Opracowuje polityki i procedury delegowania pracowników, a także opracowuje rozliczenia podatkowe. Opracowywał lub weryfikował tysiące polskich rocznych zeznań podatkowych składanych przez podatników transgranicznych.

Tomasz jest autorem licznych publikacji dotyczących polskich i międzynarodowych podatków pracowniczych i ubezpieczeń społecznych. Jest prelegentem na seminariach, warsztatach i webinariach.

Wcześniej był związany z firmą z „Wielkiej Czwórki”.