To wydarzenie już się zakończyło.


Pracodawca wobec prawa karnego – podstawowe ryzyka - śniadanie biznesowe

Zapraszamy na śniadanie biznesowe poświęcone tematowi: Pracodawca wobec prawa karnego – podstawowe ryzyka

Prowadzący: adw. Janusz Tomczak partner odpowiedzialny za praktykę prawa karnego biznesu i complianceadw. dr Damian Tokarczyk, starszy prawnik oraz apl. adw. Ewelina Rutkowska, prawnik 

Śniadanie odbędzie się 1 października 2019 r. (wtorek), godz. 10:00 – 12:00, w biurze kancelarii przy ul. Bonifraterskiej 17 (21 piętro) w Warszawie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu

Agenda

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z licznymi ryzykami. Jednym z nich jest ryzyko występowania nieprawidłowości oraz poniesienia przez kadrę kierowniczą firm odpowiedzialności karnej albo pokrzywdzenia jej przestępstwem popełnionym przez pracownika lub osobę z zewnątrz. Podczas śniadania prawnicy Zespołu Prawa Karnego i Compliance skupią się na przedstawieniu praktycznych aspektów związanych z obszarem odpowiedzialności karnej w stosunkach pracy i stosunkach gospodarczych. Omawiając zasady odpowiedzialności karnej oraz przestępstwa związane z obszarem HR prowadzący podzielą się także swoim doświadczeniem w zakresie budowania w firmach systemów zarządzania ryzykiem nieprawidłowości (compliance). 

Śniadanie adresowane jest do przedstawicieli kadry zarządzającej, w tym w szczególności przedstawicieli zarządów, działów prawnych i compliance oraz działów HR. 

Prelegenci

Szef praktyki prawa karnego w biznesie i compliance

Janusz ma ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych spraw karnych gospodarczych oraz wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza i reprezentuje klientów korporacyjnych i indywidualnych w sprawach prowadzonych przez krajowe organy ścigania jak i tych o wymiarze międzynarodowym.

Łączy wieloletnią praktykę procesową ze znajomością praktyki i zasad funkcjonowania dużych organizacji oraz zasad odpowiedzialności kadry zarządzającej.
W ostatnim czasie prowadził wewnętrzne postępowania wyjaśniające dotyczące zarzutów oszustwa i korupcji (publicznej i prywatnej) w przedsiębiorstwach z sektora finansowego, mediów oraz drzewnego. Doradzał klientom korporacyjnym i indywidualnym w postępowaniach karnych gospodarczych dotyczących oszustw, przestępstw karnych skarbowych, przestępstw nadużycia zaufania (niegospodarności). Ponadto, doradzał również w obszarze compliance przy wdrażaniu programów naprawczych, będących konsekwencją wykrytych nieprawidłowości.

Janusz posiada wyjątkowe doświadczenie w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń popełnianych w miejscu pracy związanych z BHP i relacjami ze związkami zawodowymi.

Jest powoływany jako expert witness (biegły) w brytyjskich sądach w zakresie polskiego prawa i systemu sądownictwa.

Jest członkiem International Bar Association (Senior Vice Chair of Criminal Law Committee), the European Criminal Bar Association, the European Fraud and Compliance Lawyers Association, oraz the Extradition Lawyers Association. Od 2010 roku jest sędzią dyscyplinarnym w Warszawskiej i Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jest wysoko wyróżniany przez międzynarodowe rankingi: Chambers Europe w dziedzinie White Collar Crime, Who's Who Legal jako Thought Leader i Global Leader w dziedzinie Business Crime Defence oraz Investigations.

Prelegent oraz organizator konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji na temat prawa karnego.

 

Damian specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych na tle prawa gospodarczego i prawa HR, a także wewnętrznych postępowań wyjaśniających ze szczególnym uwzględnieniem korupcji, mobbingu i kradzieży. Posiada bogate doświadczenie w obszarze compliance i whistleblowing.

Reprezentuje podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa białych kołnierzyków oraz gospodarczych związanych z zatrudnieniem.

Jako obrońca występuje w śledztwach i procesach dotyczących oszustw, wyrządzenia szkody spółkom, wypadków przy pracy i działań na szkodę pracowników.

Jako specjalista w dziedzinie compliance doradza przy projektach wdrożenia regulacji antykorupcyjnych, systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz oceny ryzyka odpowiedzialności karnej.

Wśród jego klientów są m.in. spółki z branży farmaceutycznej, finansowej i produkcyjnej.

Autor opinii w zakresie polskiego prawa i praworządności dla sądów brytyjskich. Prelegent oraz organizator licznych szkoleń i konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej i compliance. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji.

Zajmuje się prawem karnym gospodarczym. Wspiera polskich i zagranicznych klientów przy przeprowadzaniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Doradza w kwestiach dotyczących zarządzania kryzysowego w organizacjach. Specjalizuje się w budowie i wdrażaniu systemów zarządzania zgodnością (projektowanie procedur compliance w obszarze przeciwdziałania nadużyciom).

Prowadzi szkolenia z zakresu compliance i prawa karnego biznesu.

Doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka wielu publikacji prasowych i naukowych.