Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych - śniadania biznesowe

Zapraszamy do udziału w śniadaniach biznesowych, które poświęcone będą tematowi odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. 

Spotkania będą dotyczyły nowej ustawy o odpowiedzialności karnej spółek, która jest procedowana przez Sejm. Ustawa umożliwi wymierzenie kary spółce za przestępstwa popełnione w związku z jej działalnością przez reprezentantów i pracowników. Uniezależni tę odpowiedzialność od winy osób działających w imieniu spółek. Projekt zobowiązuje też przedsiębiorców do wdrożenia procedury sygnalizowania o nieprawidłowościach, prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających i przyjęcia innych regulacji compliance. W trakcie spotkania postaramy się w praktyczny sposób przedstawić Państwu założenia, cele i zasady nowej regulacji, podzielimy się też z Państwem naszymi doświadczeniami w zakresie skutecznego wdrażania systemu zarządzania zgodnością. 

 

 

TERMINY:

 

Piątki z HR przy krakowskim obwarzanku — 8 marca 2019 r. – Kraków 

Miejsce: Biuro Raczkowski Paruch przy ul. Krupniczej 16 w Krakowie.

Termin: Spotkanie odbędzie się: 8 marca 2019 r. (wtorek),  godz. 9:30 – 12:00 w Krakowie.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu

Prowadzący: adw. dr Damian Tokarczyk

 

Poznańskie poranki z HR — 2 kwietnia 2019 r. — Pozn

Miejsce: Sheraton Poznań Hotel przy ul. Bukowskiej 3/9 w Poznaniu.

Termin: Spotkanie odbędzie się: 2 kwietnia 2019 r. (wtorek),  godz. 9:30 – 12:00  w Poznaniu. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: office.poznan@raczkowski.eu

Prowadzący: adw. Janusz Tomczak

 

4 kwietnia 2019 r. – Katowice

Miejsce: informacja dostępna wkrótce

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: office.katowice@raczkowski.eu

Prowadzący: adw. dr Damian Tokarczyk

 

Spotkania przeznaczone są przede wszystkim dla dyrektorów oraz menadżerów, przedstawicieli działów prawnych i compliance oraz przedstawicieli działów HR.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. 
 

Agenda

Omówimy następujące zagadnienia: 

  • Zasady odpowiedzialności karnej spółek
  • Sposoby minimalizacji ryzyka tej odpowiedzialności 
  • Mechanizmy wdrażania regulacji compliance 

Prelegenci

Szef praktyki prawa karnego w biznesie i compliance

Janusz ma ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych spraw karnych gospodarczych oraz wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza i reprezentuje klientów korporacyjnych i indywidualnych w sprawach prowadzonych przez krajowe organy ścigania jak i tych o wymiarze międzynarodowym.

Łączy wieloletnią praktykę procesową ze znajomością praktyki i zasad funkcjonowania dużych organizacji oraz zasad odpowiedzialności kadry zarządzającej.
W ostatnim czasie prowadził wewnętrzne postępowania wyjaśniające dotyczące zarzutów oszustwa i korupcji (publicznej i prywatnej) w przedsiębiorstwach z sektora finansowego, mediów oraz drzewnego. Doradzał klientom korporacyjnym i indywidualnym w postępowaniach karnych gospodarczych dotyczących oszustw, przestępstw karnych skarbowych, przestępstw nadużycia zaufania (niegospodarności). Ponadto, doradzał również w obszarze compliance przy wdrażaniu programów naprawczych, będących konsekwencją wykrytych nieprawidłowości.

Janusz posiada wyjątkowe doświadczenie w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń popełnianych w miejscu pracy związanych z BHP i relacjami ze związkami zawodowymi.

Jest powoływany jako expert witness (biegły) w brytyjskich sądach w zakresie polskiego prawa i systemu sądownictwa.

Jest członkiem International Bar Association (Senior Vice Chair of Criminal Law Committee), the European Criminal Bar Association, the European Fraud and Compliance Lawyers Association, oraz the Extradition Lawyers Association. Od 2010 roku jest sędzią dyscyplinarnym w Warszawskiej i Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jest wysoko wyróżniany przez międzynarodowe rankingi: Chambers Europe w dziedzinie White Collar Crime, Who's Who Legal jako Thought Leader i Global Leader w dziedzinie Business Crime Defence oraz Investigations.

Prelegent oraz organizator konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji na temat prawa karnego.

 

Damian specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych na tle prawa gospodarczego i prawa HR, a także wewnętrznych postępowań wyjaśniających ze szczególnym uwzględnieniem korupcji, mobbingu i kradzieży. Posiada bogate doświadczenie w obszarze compliance i whistleblowing.

Reprezentuje podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa białych kołnierzyków oraz gospodarczych związanych z zatrudnieniem.

Jako obrońca występuje w śledztwach i procesach dotyczących oszustw, wyrządzenia szkody spółkom, wypadków przy pracy i działań na szkodę pracowników.

Jako specjalista w dziedzinie compliance doradza przy projektach wdrożenia regulacji antykorupcyjnych, systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz oceny ryzyka odpowiedzialności karnej.

Wśród jego klientów są m.in. spółki z branży farmaceutycznej, finansowej i produkcyjnej.

Autor opinii w zakresie polskiego prawa i praworządności dla sądów brytyjskich. Prelegent oraz organizator licznych szkoleń i konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej i compliance. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji.