To wydarzenie już się zakończyło.


Compliance Day 2019

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Compliance Day, która odbędzie się tradycyjnie 21 marca br. w godz. 9:00 – 16:00 w Hotelu Bristol, przy ul. Krakowskie Przedmieście 42/44 w Warszawie. Wydarzenie w całości poświęcone będzie tematyce compliance – w szczególności procedowanej przez Parlament ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. 

Spotkanie dedykowane jest praktykom − prawnikom, osobom zarządzającym zasobami ludzkimi, compliance officer’om oraz wszystkim zainteresowanym problematyką compliance. Prelegentami wydarzenia będą Prawnicy Kancelarii oraz zaproszeni goście. Podobnie, jak w przypadku poprzednich edycji, Compliance Day 2019 ma służyć przede wszystkim jako platforma wymiany doświadczeń i poglądów między osobami zajmującymi się na co dzień nadzorem nad zgodnością i integralnością działalności organizacji z prawem i zasadami etyki. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 


 

Agenda

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

 

09:30 – 09:45 Przywitanie uczestników i słowo wprowadzenia

 

09:30 – 11:00 PANEL I: OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ – KIM JEST COMPLIANCE OFFICER?  

r. pr. Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk, Dyrektor Zespołu Prawa i Ładu Korporacyjnego w Skanska S.A., adw. Janusz Tomczak, r. pr. Sławomir Paruch

 

Budując system compliance należy pamiętać, że będzie on funkcjonował skutecznie tylko w przypadku, gdy zostanie wyznaczona komórka czuwająca nad jego integralnością, zupełnością i aktualnością. Obecnie, zważywszy na to, że posiadanie regulacji compliance staje się nie tylko dobrą praktyką, a wymaganym standardem biznesowym, firmy coraz częściej decydują się na zatrudnianie compliance officerów. Brak regulacji wspomnianego zawodu każe poszukiwać rozwiązań przyjętych w praktyce. 
W ramach tego panelu będziemy próbować odpowiedzieć na pytania o miejsce compliance officera w strukturze organizacyjnej, zakres jego kompetencji oraz podstawy odpowiedzialności. 

 

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

 

11:30 – 13:00 PANEL II: COMPLIANCE A REPUTACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI
Wioletta Buczek, Członek Zarządu Reputation Managers sp. z o.o., r. pr. Łukasz Kuczkowski, adw. dr Damian Tokarczyk

 

Compliance służy minimalizowaniu ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Ma być narzędziem służącym do obniżenia ryzyka odpowiedzialności spółki i kadry menadżerskiej. Compliance jest też środkiem reakcji na sytuacje kryzysowe i wskazuje na to, jak zarządzać kryzysem, koordynować działania minimalizujące szkody oraz prowadzić komunikację wewnętrzną i zewnętrzną czasie kryzysu i po nim. Minimalizując ryzyko odpowiedzialności oraz skupiając się na zachowaniu renomy i reputacji firmy, compliance pozwala na skuteczne zwalczanie nieprawidłowości oraz poprawę organizacji wewnętrznej. Opierając się na projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych będziemy szukali środków skutecznego zarządzania zgodnością i ryzykiem sytuacji kryzysowych, mając na uwadze także dobre imię spółki.

 

13:00 – 14:00 Przerwa lunchowa

 

14:00 – 15:30 PANEL III: WEWNĘTRZNE POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

r.pr. Anna Molenda, CEG Geo Legal Lead w Accenture sp. z o. o., adw. Dominika Stępińska-Duch, r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa 

 

Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających jest jednym z najtrudniejszych wyzwań w obszarze compliance. Wymaga ono znakomitego przygotowania, obiektywizmu i niezależności. Reagowanie na zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości służy jednocześnie dostrzeganiu i usuwaniu luk w systemie zarządzania zgodnością. Co więcej, nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych nakłada obowiązek przeprowadzania takich postępowań oraz usuwania stwierdzonych w jego wyniku uchybień i nieprawidłowości w organizacji spółki. Wprowadza też w obszar prowadzenia wewnętrznych śledztw zagadnienie ochrony danych osobowych uczestników.

 

15:30 – 16:00 Dyskusja i zakończenie konferencji

Prelegenci

Doktor nauk prawnych / Kieruje biurem w Krakowie.

Dominika kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji. Doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim pracodawcom.

Ponadto, opracowuje projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa i prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Przeprowadza audyty zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie, a także doradza przy wdrażaniu rekomendacji.

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest cenionym wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.

Autorka licznych książek i publikacji akademickich i publicystycznych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych.

Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 15 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Zakładał i wspierał prowadzenie szeregu Pracowniczych Programów Emerytalnych Pracował w renomowanych polskich kancelariach.

Wioletta Buczek

Członek Zarządu Reputation Managers Sp. z o.o. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w komunikacji finansowej i korporacyjnej oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Doświadczenie zawodowe zdobyła, między innymi, pracując w obszarze relacji inwestorskich w Agorze oraz jako szefowa PR finansowego w agencji PR Edelman Polska.  Uczestniczyła w ponad 200 projektach transakcyjnych typu IPO, SPO i M&A oraz projektach kryzysowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w  doradztwie strategicznym dla zarządów spółek giełdowych. Prowadzi szkolenia z zakresu relacji z mediami i inwestorami. Jest absolwentką Ośrodka Studiów Amerykańskich na  Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów MBA na Politechnice Warszawskiej. Ukończyła kurs członków Rad Nadzorczych oraz szkolenia z obszaru obowiązków informacyjnych i zarządzania firmą.

Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk
Radca prawny

Radca prawny, Dyrektor Zespołu Prawa i Ładu Korporacyjnego w Skanska S.A. W latach 2007-2018 pracowała w korporacji Hewlett Packard jako dyrektor działu prawnego w Polsce, a w latach 2015-2018 również w Czechach i na Słowacji. Obecnie zajmuje stanowisko Wice-prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała na Uniwersytecie Oxfordzkim (jako stypendystka Fundacji Batorego) oraz w Akademii Międzynarodowego Prawa Prywatnego w Hadze. Ukończyła również podyplomowe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych kancelariach prawnych. 

Anna Molenda
Radca prawny

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów działających na rynku TMT oraz IT Technology & Consulting. Aktualnie zatrudniona w Accenture na stanowisku Geography Legal Lead Central & Eastern Group odpowiada za wsparcie prawne polskich spółek Accenture w zakresie Ethics & Compliance, Corporate Governance, Employment oraz kieruje zespołem zapewniającym obsługę prawną w zakresie powyżej wskazanym spółkom Accenture regionu Europy Środkowej i Wschodniej. 

Szef praktyki prawa karnego w biznesie i compliance

Janusz ma ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych spraw karnych gospodarczych oraz wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza i reprezentuje klientów korporacyjnych i indywidualnych w sprawach prowadzonych przez krajowe organy ścigania jak i tych o wymiarze międzynarodowym.

Łączy wieloletnią praktykę procesową ze znajomością praktyki i zasad funkcjonowania dużych organizacji oraz zasad odpowiedzialności kadry zarządzającej.
W ostatnim czasie prowadził wewnętrzne postępowania wyjaśniające dotyczące zarzutów oszustwa i korupcji (publicznej i prywatnej) w przedsiębiorstwach z sektora finansowego, mediów oraz drzewnego. Doradzał klientom korporacyjnym i indywidualnym w postępowaniach karnych gospodarczych dotyczących oszustw, przestępstw karnych skarbowych, przestępstw nadużycia zaufania (niegospodarności). Ponadto, doradzał również w obszarze compliance przy wdrażaniu programów naprawczych, będących konsekwencją wykrytych nieprawidłowości.

Janusz posiada wyjątkowe doświadczenie w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń popełnianych w miejscu pracy związanych z BHP i relacjami ze związkami zawodowymi.

Jest powoływany jako expert witness (biegły) w brytyjskich sądach w zakresie polskiego prawa i systemu sądownictwa.

Jest członkiem International Bar Association (Senior Vice Chair of Criminal Law Committee), the European Criminal Bar Association, the European Fraud and Compliance Lawyers Association, oraz the Extradition Lawyers Association. Od 2010 roku jest sędzią dyscyplinarnym w Warszawskiej i Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jest wysoko wyróżniany przez międzynarodowe rankingi: Chambers Europe w dziedzinie White Collar Crime, Who's Who Legal jako Thought Leader i Global Leader w dziedzinie Business Crime Defence oraz Investigations.

Prelegent oraz organizator konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji na temat prawa karnego.

 

Damian specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych na tle prawa gospodarczego i prawa HR, a także wewnętrznych postępowań wyjaśniających ze szczególnym uwzględnieniem korupcji, mobbingu i kradzieży. Posiada bogate doświadczenie w obszarze compliance i whistleblowing.

Reprezentuje podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa białych kołnierzyków oraz gospodarczych związanych z zatrudnieniem.

Jako obrońca występuje w śledztwach i procesach dotyczących oszustw, wyrządzenia szkody spółkom, wypadków przy pracy i działań na szkodę pracowników.

Jako specjalista w dziedzinie compliance doradza przy projektach wdrożenia regulacji antykorupcyjnych, systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz oceny ryzyka odpowiedzialności karnej.

Wśród jego klientów są m.in. spółki z branży farmaceutycznej, finansowej i produkcyjnej.

Autor opinii w zakresie polskiego prawa i praworządności dla sądów brytyjskich. Prelegent oraz organizator licznych szkoleń i konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej i compliance. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji.