To wydarzenie już się zakończyło.


Compliance Day 2019

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Compliance Day, która odbędzie się tradycyjnie 21 marca br. w godz. 9:00 – 16:00 w Hotelu Bristol, przy ul. Krakowskie Przedmieście 42/44 w Warszawie. Wydarzenie w całości poświęcone będzie tematyce compliance – w szczególności procedowanej przez Parlament ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. 

Spotkanie dedykowane jest praktykom − prawnikom, osobom zarządzającym zasobami ludzkimi, compliance officer’om oraz wszystkim zainteresowanym problematyką compliance. Prelegentami wydarzenia będą Prawnicy Kancelarii oraz zaproszeni goście. Podobnie, jak w przypadku poprzednich edycji, Compliance Day 2019 ma służyć przede wszystkim jako platforma wymiany doświadczeń i poglądów między osobami zajmującymi się na co dzień nadzorem nad zgodnością i integralnością działalności organizacji z prawem i zasadami etyki. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 


 

Agenda

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

 

09:30 – 09:45 Przywitanie uczestników i słowo wprowadzenia

 

09:30 – 11:00 PANEL I: OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ – KIM JEST COMPLIANCE OFFICER?  

r. pr. Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk, Dyrektor Zespołu Prawa i Ładu Korporacyjnego w Skanska S.A., adw. Janusz Tomczak, r. pr. Sławomir Paruch

 

Budując system compliance należy pamiętać, że będzie on funkcjonował skutecznie tylko w przypadku, gdy zostanie wyznaczona komórka czuwająca nad jego integralnością, zupełnością i aktualnością. Obecnie, zważywszy na to, że posiadanie regulacji compliance staje się nie tylko dobrą praktyką, a wymaganym standardem biznesowym, firmy coraz częściej decydują się na zatrudnianie compliance officerów. Brak regulacji wspomnianego zawodu każe poszukiwać rozwiązań przyjętych w praktyce. 
W ramach tego panelu będziemy próbować odpowiedzieć na pytania o miejsce compliance officera w strukturze organizacyjnej, zakres jego kompetencji oraz podstawy odpowiedzialności. 

 

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

 

11:30 – 13:00 PANEL II: COMPLIANCE A REPUTACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI
Wioletta Buczek, Członek Zarządu Reputation Managers sp. z o.o., r. pr. Łukasz Kuczkowski, adw. dr Damian Tokarczyk

 

Compliance służy minimalizowaniu ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Ma być narzędziem służącym do obniżenia ryzyka odpowiedzialności spółki i kadry menadżerskiej. Compliance jest też środkiem reakcji na sytuacje kryzysowe i wskazuje na to, jak zarządzać kryzysem, koordynować działania minimalizujące szkody oraz prowadzić komunikację wewnętrzną i zewnętrzną czasie kryzysu i po nim. Minimalizując ryzyko odpowiedzialności oraz skupiając się na zachowaniu renomy i reputacji firmy, compliance pozwala na skuteczne zwalczanie nieprawidłowości oraz poprawę organizacji wewnętrznej. Opierając się na projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych będziemy szukali środków skutecznego zarządzania zgodnością i ryzykiem sytuacji kryzysowych, mając na uwadze także dobre imię spółki.

 

13:00 – 14:00 Przerwa lunchowa

 

14:00 – 15:30 PANEL III: WEWNĘTRZNE POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

r.pr. Anna Molenda, CEG Geo Legal Lead w Accenture sp. z o. o., adw. Dominika Stępińska-Duch, r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa 

 

Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających jest jednym z najtrudniejszych wyzwań w obszarze compliance. Wymaga ono znakomitego przygotowania, obiektywizmu i niezależności. Reagowanie na zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości służy jednocześnie dostrzeganiu i usuwaniu luk w systemie zarządzania zgodnością. Co więcej, nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych nakłada obowiązek przeprowadzania takich postępowań oraz usuwania stwierdzonych w jego wyniku uchybień i nieprawidłowości w organizacji spółki. Wprowadza też w obszar prowadzenia wewnętrznych śledztw zagadnienie ochrony danych osobowych uczestników.

 

15:30 – 16:00 Dyskusja i zakończenie konferencji

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner, kieruje zespołem ochrony danych osobowych. W ramach praktyki radcowskiej posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Ceniona specjalistka  w obszarze prawa pracy oraz  ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych.  Przez wiele lat była partnerem w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą prawną w zakresie prawa pracy.  Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji. Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. Konsultantka czasopism prawniczych. Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe. Od początku swojej praktyki zawodowej z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry menadżerskiej oraz szkolenia i warsztaty dla członków komisji antymobbingowych. 

Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 15 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Zakładał i wspierał prowadzenie szeregu Pracowniczych Programów Emerytalnych Pracował w renomowanych polskich kancelariach.

Wioletta Buczek

Członek Zarządu Reputation Managers Sp. z o.o. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w komunikacji finansowej i korporacyjnej oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Doświadczenie zawodowe zdobyła, między innymi, pracując w obszarze relacji inwestorskich w Agorze oraz jako szefowa PR finansowego w agencji PR Edelman Polska.  Uczestniczyła w ponad 200 projektach transakcyjnych typu IPO, SPO i M&A oraz projektach kryzysowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w  doradztwie strategicznym dla zarządów spółek giełdowych. Prowadzi szkolenia z zakresu relacji z mediami i inwestorami. Jest absolwentką Ośrodka Studiów Amerykańskich na  Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów MBA na Politechnice Warszawskiej. Ukończyła kurs członków Rad Nadzorczych oraz szkolenia z obszaru obowiązków informacyjnych i zarządzania firmą.

Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk
Radca prawny

Radca prawny, Dyrektor Zespołu Prawa i Ładu Korporacyjnego w Skanska S.A. W latach 2007-2018 pracowała w korporacji Hewlett Packard jako dyrektor działu prawnego w Polsce, a w latach 2015-2018 również w Czechach i na Słowacji. Obecnie zajmuje stanowisko Wice-prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała na Uniwersytecie Oxfordzkim (jako stypendystka Fundacji Batorego) oraz w Akademii Międzynarodowego Prawa Prywatnego w Hadze. Ukończyła również podyplomowe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych kancelariach prawnych. 

Anna Molenda
Radca prawny

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów działających na rynku TMT oraz IT Technology & Consulting. Aktualnie zatrudniona w Accenture na stanowisku Geography Legal Lead Central & Eastern Group odpowiada za wsparcie prawne polskich spółek Accenture w zakresie Ethics & Compliance, Corporate Governance, Employment oraz kieruje zespołem zapewniającym obsługę prawną w zakresie powyżej wskazanym spółkom Accenture regionu Europy Środkowej i Wschodniej. 

Adwokat, partner. Przed dołączeniem do kancelarii Raczkowski przez piętnaście lat był związany z kancelarią, gdzie kierował praktyką karną. 

Posiada wszechstronne doświadczenie w doradzaniu i reprezentowaniu klientów korporacyjnych i indywidualnych, stających w obliczu ryzyk związanych z odpowiedzialnością karną jak i pokrzywdzonych przestępstwem.

Realizował projekty w obszarze przeciwdziałania nieprawidłowościom, pracował m.in. przy projektowaniu i wprowadzaniu procedur antykorupcyjnych, projektowaniu rozwiązań służących raportowaniu o nieprawidłowościach (whistleblowing lines), w polskich jak i międzynarodowych strukturach.

Jest członkiem International Bar Assocation Criminal Law Committee, ekspertem Transparency International, a także sędzią dyscyplinarnym. Prelegent oraz organizator konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji na temat prawa karnego. 
 

Doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prawie i postępowaniu karnym. Specjalista z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym opracowywania procedur i dokumentów związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Z Kancelarią związany od września 2016 r. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w postępowaniach prokuratorskich i sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, drogowych i błędów medycznych. Zaufanie Klientów pozyskuje dzięki merytorycznemu przygotowaniu do sprawy, doświadczeniu procesowemu wzbogaconemu wiedzą naukową i umiejętnościom retorycznym. Prowadzi szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej w biznesie, oraz compliance. Jest autorem artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych, w tym w Państwie i Prawie, Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym oraz Czasopiśmie Adwokatury Polskiej Palestra. Publikuje także artykuły popularnonaukowe.