To wydarzenie już się zakończyło.


Odpowiedzialność karna spółek - nowe rozdanie| Śniadanie biznesowe.

Zapraszamy na śniadanie biznesowe dot. odpowiedzialności karnej spółek. 

Projektowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zmienia reżim odpowiedzialności spółek za przestępstwa. Możliwe będzie ukaranie spółki karą nawet 30 mln zł za każde przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w tym naruszanie praw pracowników, korupcję czy fałszowanie dokumentów lub faktur. Projekt zobowiązuje też spółki do wdrożenia elementów systemu compliance i prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Spotkanie poprowadzą: adw. Janusz Tomczak oraz adw. dr Damian Tokarczyk.  

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2018 r. (czwartek), godz. 10:00 – 12:00, w biurze kancelarii przy ul. Bonifraterskiej 17 (21 piętro) w Warszawie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu
 

Agenda

Podczas śniadania będziemy poszukiwali skutecznych metod ograniczenia ryzyka odpowiedzialności spółek oraz omówimy dobre praktyki w zakresie prowadzenia postępowań wewnętrznych. Omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Za, co i na jakich zasadach odpowiadać będzie spółka?
  • Jakie wewnętrzne regulacje należy wdrożyć aby zminimalizować ryzyko?

Prelegenci

Adwokat, partner. Przed dołączeniem do kancelarii Raczkowski przez piętnaście lat był związany z kancelarią, gdzie kierował praktyką karną. 

Posiada wszechstronne doświadczenie w doradzaniu i reprezentowaniu klientów korporacyjnych i indywidualnych, stających w obliczu ryzyk związanych z odpowiedzialnością karną jak i pokrzywdzonych przestępstwem.

Realizował projekty w obszarze przeciwdziałania nieprawidłowościom, pracował m.in. przy projektowaniu i wprowadzaniu procedur antykorupcyjnych, projektowaniu rozwiązań służących raportowaniu o nieprawidłowościach (whistleblowing lines), w polskich jak i międzynarodowych strukturach.

Jest członkiem International Bar Assocation Criminal Law Committee, ekspertem Transparency International, a także sędzią dyscyplinarnym. Prelegent oraz organizator konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji na temat prawa karnego. 
 

Doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prawie i postępowaniu karnym. Specjalista z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym opracowywania procedur i dokumentów związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Z Kancelarią związany od września 2016 r. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w postępowaniach prokuratorskich i sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, drogowych i błędów medycznych. Zaufanie Klientów pozyskuje dzięki merytorycznemu przygotowaniu do sprawy, doświadczeniu procesowemu wzbogaconemu wiedzą naukową i umiejętnościom retorycznym. Prowadzi szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej w biznesie, oraz compliance. Jest autorem artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych, w tym w Państwie i Prawie, Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym oraz Czasopiśmie Adwokatury Polskiej Palestra. Publikuje także artykuły popularnonaukowe.