Zwolnienie od pracy zwalnia też z badań. Czy na pewno?

2018.02.22

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy zwalnia pracodawcę z obowiązku skierowania go na okresowe badania lekarskie, których ważność ustaje w okresie, w którym pracownik nie pracuje. Pracodawca musi bowiem wystawić skierowanie przed dopuszczeniem do pracy. Skoro pracownik jej nie wykonuje, to nie będzie naruszeniem prawa, jeżeli nie będzie dysponował aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy. Pracodawca będzie zmuszony je uzyskać, gdy ze względu na potrzebę powrotu do pracy odwoła pracownika ze zwolnienia. Wtedy skieruje go na badania - komentarz r. pr. Roberta Stępnia dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł dostępny jest tutaj.