Zmiana w programach emerytalnych: nowe obowiązki pracodawców

2018.06.12

Weszła w życie nowelizacja ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, która określa maksymalny 3-letni staż pracy uprawniający pracownika do przystąpienia do programu i nakłada na pracodawców nowe obowiązki informacyjne względem uczestników programu - obecnych i byłych — r. pr. Łukasz Kuczkowski komentuje dla Wolters Kluwer. 

Artykuł dostępny jest tutaj.