Zatrudnianie cudzoziemców: co zmieniło się w procedurze oświadczeniowej

2018.03.15

Najwięcej zmian w przepisach imigracyjnych, które weszły w życie z początkiem 2018 r., dotyczyło procedury powierzania pracy cudzoziemcom z niektórych państw na podstawie oświadczeń pracodawców, rejestrowanych przez powiatowe urzędy pracy. Wielu przedsiębiorców obawiało się tych zmian. Dotychczas bowiem procedura oświadczeniowa umożliwiała legalizację pracy cudzoziemców we w miarę krótkim terminie, co pozwalało pracodawcom elastycznie reagować, gdy zachodziła potrzeba szybkiego zatrudnienia dodatkowych pracowników zza wschodniej granicy - adw. Karolina Schiffter komentuje Dziennik Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.