Zarząd sukcesyjny - po śmierci pracodawcy stosunek pracy nie wygaśnie

2018.09.12

Nowe przepisy przewidują możliwość zachowania ciągłości umów o pracę pomimo śmierci pracodawcy będącego przedsiębiorcą. Zmiany mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Projekt ustawy jest obecnie w toku prac legislacyjnych (VIII kadencja, druk sejm. Nr 2293). Jakie będą skutki ustanowienia zarządu sukcesyjnego w sferze prawno-pracowniczej? — r.pr. Paulina Zawadzka-Filipczyk komentuje dla miesięcznika Personel Plus. 

Artykuł dostępny jest tutaj.