Zarobki na zleceniu będą jawne

2018.01.11

Z uzasadnienia projektu ustawy o jawności życia publicznego wynika, że wolą projektodawców jest zapewnienie przejrzystości wydatkowania środków publicznych przez podmioty nimi dysponujące. Katalog podmiotów zobowiązanych do prowadzenia rejestru jest jednak znacznie szerszy i obejmuje np. takie spółdzielnie mieszkaniowe i instytuty badawcze, które nie wydatkują środków publicznych. Również definicja spółek zobowiązanych bardzo szeroko ujmuje podmioty z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, wymagając, by posiadały one w tej spółce 20 proc. udziałów/akcji. Z tego powodu regulacja projektu jest nieproporcjonalna do celów ustawy - komentarz r. pr. dr. Dominiki Dörre-Kolasy dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł dostępny jest tutaj.