Zakaz handlu: PIP i MRPiPS wyjaśniają, eksperci oceniają

2018.03.08

stawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305) przewiduje stopniowe ograniczanie liczby niedziel, w które handel i wykonywanie pracy w handlu będzie dozwolone:

1) do końca 2018 r. zakaz nie będzie obowiązywać w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc;

2) w 2019 r. – zakaz nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc;

3) od 2020 r. – zakaz nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Ustawa przewiduje także przypadki, w których handel i wykonywanie pracy w handlu będzie dozwolone w każdą niedzielę, poczynając od marca 2018 r. Jeżeli zatem placówka handlowa znajdzie się w wykazie zamieszczonym w art. 6 ust. 1 ustawy – oznacza to, że od dnia 1 marca 2018 r. może być otwarta we wszystkie niedziele i święta - komentarz r. pr. Katarzyny Dobkowskiej, r. pr. Łukasza Chruściela, r. pr. Katarzyny Sarek-Sadurskiej, r. pr. dr Iwony Jaroszewskiej-Ignatowskiej oraz r. pr. Sandry Szybak-Bizackiej dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.