Z zezwoleniem ICT można pracować nie tylko w Polsce

2018.08.21

Od kilku miesięcy pracodawcy będący częścią globalnej grupy kapitałowej mogą się ubiegać o nowe zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców przyjeżdzających do pracy do Unii Europejskiej, tzw. zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa albo w skrócie zezwolenie ICT (ICT oznacza intracompany transfer). Istotne jest, że posiadanie takiego zezwolenia pozwala na pracę – pod pewnymi warunkami – w innym państwie Unii niż państwo wydające zezwolenie. Zezwolenia te wynikają z dyrektywy 2014/66/UE*, którą Polska implementowała z prawie dwuletnim opóźnieniem. Polskie przepisy dot. zezwoleń ICT weszły w życie dopiero 12 lutego 2018 r. — adw. Karolina Schiffter komentuje dla serwisu Praca.pl

Artykuł dostępny jest tutaj.