Więcej umów cywilnoprawnych i uznaniowych świadczeń

2018.01.25

Wyodrębnienie kategorii premii i bonusu oraz ograniczenie proporcji wypłaty do 25 proc. to rozwiązanie zbyt reglamentacyjne, oderwane od potrzeb przedsiębiorców i pracowników. Spowoduje to liczne problemy i nieprawidłowości, ponieważ przedsiębiorcy szukać będą bardziej realistycznych i elastycznych rozwiązań. Przyspieszy ucieczkę do umów cywilnoprawnych. W mojej ocenie dzisiaj sytuacja jest stosunkowo jasna, jeżeli chodzi o różnice pomiędzy premią (regulaminową, wymagalną) a nagrodą uznaniową i innymi świadczeniami uznaniowymi. Trzeba to jak najprościej zapisać w nowym kodeksie, pozostawić kwestię nagród i doprecyzować zasady wypłaty premii - komentarz r. pr. Sławomira Parucha dla Dziennika Gazety Prawnej. 
Artykuł dostępny tutaj.