Udział związkowca w szkoleniu to nie czynność doraźna

2018.08.02

Kilkudniowe szkolenie organizowane przez związek zawodowy w godzinach przeznaczonych na pracę nie stanowi czynności, o której mowa w art. 31 ust. 3 ustawy z 23 maja 1990 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 1881). Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 14 grudnia 2017 r. (II PK 322/16). Powódka była zatrudniona w jednostce budżetowej na podstawie umowy o pracę. Ponieważ otrzymywała wynagrodzenie niższe niż inne osoby na podobnych stanowiskach, wystąpiła do sądu o zasądzenie od pracodawcy odszkodowania oraz zadośćuczynienia z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu. Powoływała się na dyskryminację ze względu na wiek i przynależność związkową — r. pr. Łukasz Chruściel komentuje dla Rzeczpospolita.

Artykuł dostępny jest tutaj.