Udział związkowca w szkoleniu to nie czynność doraźna

2018.10.25

Pracownik będący przewodniczącym zakładowej organizacji związkowej poprosił o udzielenie zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W piśmie do pracodawcy wskazał, że zwolnienie jest mu potrzebne, ponieważ zamierza wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez władze związku. W ocenie działacza udział w takim szkoleniu należy zakwalifikować jako czynność doraźną. Jako podstawę wniosku wskazał art. 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych (z 23 maja 1991 r., t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.). Pracodawca odmówił pracownikowi udzielenia zwolnienia, uznając, że brak jest podstaw do uznania udziału w szkoleniu za czynność doraźną. Czy miał ku temu podstawy? — r. pr. Łukasz Chruściel oraz r. pr. Sandra Szybak-Bizacka komentują dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.