Udział w szkoleniu przez związkowca nie stanowi czynności doraźnej

2018.10.22

Kilkudniowe szkolenie organizowane przez związek zawodowy w godzinach przeznaczonych na pracę nie stanowi czynności, o której mowa w art. 31 ust. 3 ustawy z 23.5.1990 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.). Wyrok SN z 14.12.2017 r., II PK 322/16

Powódka była zatrudniona w jednostce budżetowej na podstawie umowy o pracę. Powódka wystąpiła do sądu o zasądzenie od pracodawcy odszkodowania oraz zadośćuczynienia z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na otrzymywanie wynagrodzenia niższego, niż inne osoby na podobnych stanowiskach. Jako kryterium dyskryminacyjne wskazała wiek i przynależność związkową. U pracodawcy zawiązał się związek zawodowy, który przystąpił do Międzyzakładowej Komisji Pracowników Biura Zarządu Regionu G. Powódka była osobą reprezentującą związek jako przewodnicząca. Powódka uzasadniając dyskryminację ze względu na przynależność związkową powołała się na sytuację, w której wskazana komisja wniosła o wyrażenie zgody na jej udział w kilkudniowych szkoleniach związkowych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Miało to nastąpić w ramach uprawnienia do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy ze względu na udział w czynnościach doraźnych. Pracodawca nie wyraził zgody na zwolnienie w tym trybie, a jedynie w ramach urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego. Sąd Rejonowy oddalił powództwo — r. pr. Łukasz Chruściel oraz r. pr. Sandra Szybak-Bizacka komentują dla ius.focus. 

Komentarz dostępny jest tutaj.