TK potwierdził prawo ZUS do podważania wysokości pensji

2018.03.08

Ukazało się uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2017 r., w którym Trybunał uznał, że ZUS ma prawo do ustalania innej niż wynikająca z umowy o pracę wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (sygn. Akt P 9/15). W praktyce oznacza to, że ZUZ może kwestionować wysokość wynagrodzenia ustalonego w treści umowy o pracę, a w konsekwencji podstawę wymiaru składek, która wpływa na wysokość wynagrodzenia ustalonego w treści umowy o pracę, a w konsekwencji podstawę wymiaru składek, która wpływa na wysokość należnego zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego - r. pr. Łukasz Chruściel oraz apl. radc. Paula Koczara komentują dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.