Stosowanie art. 23 (1) k.p. w trakcie postępowania upadłościowego - wybrane zagadnienia

2018.06.15

Stosowanie art. 23(1) k.p. w trakcie postępowania upadłościowego budzi duże kontrowersje. Zagadnienie to dotyka istoty i podstawowych celów zarówno prawa pracy, jak i prawa upadłościowego. Cele te są zupełnie odmienne, a wartości chronione przez te dwie gałęzie prawa najczęściej się wykluczają. Prawo pracy ma na celu ochronę interesów pracownika i stabilności jego zatrudnienia — komentarz r. pr. Katarzyny Sarek-Sadurskiej dla kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny.

Artykuł dostępny jest tutaj.