Setki tysięcy firm z nowymi obowiązkami. W imię walki z praniem pieniędzy i terroryzmem - Damian Tokarczyk

2018.04.20

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest implementacją unijnej dyrektywy nr 2015/849 z 2015 r. Spóźniona, bo termin jej wdrożenia do polskiego prawa upłynął w czerwcu 2017 r. Podstawowym założeniem nowej dyrektywy (a przez to także ustawy), podobnie jak np. w przypadku RODO, jest podejście oparte na ryzyku. Ustawa nakłada na przedsiębiorców zobowiązanych do wdrożenia procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy obowiązek rozpoznania obszarów ryzyka związanego z ich działalnością, identyfikowania tego ryzyka w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów i stosunków gospodarczych oraz stosowania odpowiednich środków ograniczania tego ryzyka - adw. dr Damian Tokarczyk komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.