RODO nie blokuje śledztw w firmie

2018.11.19

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych nie uniemożliwiają przeprowadzenia postępowań wyjaśniających wobec pracowników. Zatrudniający nadal może zbierać informacje o nadużyciach. W razie podejrzenia lub zarzutu – np. korupcji, kradzieży, oszustwa, wycieku tajemnic przedsiębiorstwa czy mobbingu – firma ma prawo podejmować działania zmierzające do ustalenia ewentualnych naruszeń i osób, które ponoszą za nie odpowiedzialność. To wiąże się jednak z przetwarzaniem dodatkowych danych o pracownikach. A RODO ogranicza możliwość ich pozyskiwania i przewiduje obowiązek informowania o ich przetwarzaniu, co mogłoby udaremnić rzetelne postępowanie wyjaśniające — r. pr. dr Dominika Dorre-Kolasa komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł dostępny jest tutaj.