Rezygnacja z porozumienia ze związkami bez wypowiedzeń zmieniających

2018.08.30

W praktyce pracodawcy i związki zawodowe często zawierają między sobą porozumienia, które mają określać przywileje lub dodatkowe prawa pracowników (np. prawo do wyższej odprawy w razie zwolnień grupowych). Takie porozumienia są wiążące, a pracownicy powołują się na wynikające z nich warunki zatrudnienia i domagają się wypłaty przewidzianych nimi świadczeń. Jednocześnie te porozumienia nie są regulaminami znanymi ustawom prawno- pracowniczym (np. regulaminem wynagradzania) ani nie spełniają warunków, jakim odpowiada zakładowy układ zbiorowy pracy — r.pr. Grzegorz Ruszczyk oraz adw. Piotr Graczyk komentują dla Rzeczpospolita, 

Artykuł dostępny  jest tutaj.