Rekompensata pieniężna na zleceniu dwa razy wyższa niż odszkodowanie dla pracownika

2018.08.09

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. (obecnie czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw), pozwoli na zrzeszanie się w związkach zawodowych m.in. osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. W ślad za tym idą też dodatkowe przywileje dla związkowców niepracowników — r. pr. Robert Stępień komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.