Raczkowski Paruch partnerem porozumienia dotyczącego tłumaczenia wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

2018.03.28

27 marca 2018 w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie adw. Dominika Stępińska-Duch w imieniu kancelarii Raczkowski Paruch podpisała Porozumienie o współpracy w celu popularyzacji i upowszechniania znajomości orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce.

Poza Raczkowski Paruch stronami zainicjowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara Porozumienia są: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych oraz inne kancelarie prawne. Merytorycznie nad tłumaczeniami czuwać będą Poznańskie Centrum Praw Człowieka przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie.