Przetwarzanie danych o stanie zdrowia kandydatów do pracy

2018.11.11

Prawodawca unijny w art. 9 ust. 1 rodo wprowadza zakaz przetwarzania wymienionych w treści tego przepisu danych, do których m.in. zalicza dane dotyczące zdrowia. Dane te, w ślad za definicją zawartą w art. 4 ust. 15 rodo, oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia — r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa wyjaśnia w artykule dla Magazynu ABI EXPERT. 

Artykuł dostępny jest tutaj.