Przechowywanie CV (nie)dopuszczalne

2018.10.25

Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji firma powinna usunąć dane osobowe kandydata, z którym nie podpisano umowy (np. zniszczyć je lub odesłać). Może je dalej przechowywać, np. jeżeli zainteresowany angażem wyraził zgodę na przetwarzanie informacji o nim na potrzeby przyszłych naborów. Niedopuszczalne jest z kolei dalsze przetwarzanie takich danych na wszelki wypadek, tzn. w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami ze strony nieprzyjętego kandydata (np. z tytułu dyskryminacji) — r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.