Prywatny przewoźnik może płacić niższy ryczałt za nocleg

2018.06.21

Ryczałt za nocleg w podróży służbowej kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym może zostać określony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę (art. 775 § 3 k.p.) poniżej 25 proc. limitu, o którym mowa w aktualnie i poprzednio obowiązującym rozporządzeniu dotyczącym należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej — r. pr. Sandra Szybak-Bizacka komentuje dla Rzeczpospolita. 

Artykuł dostępny jest tutaj.