PRO HR Handlowy

2018.08.08

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu PRO HR HANDLOWY. Piszemy w nim o aktualnych i najczęściej pojawiających się problemach HR w branży handlowej i FMCG. Wybieramy zagadnienia najbardziej istotne z punktu widzenia Państwa działalności, bazując na doświadczeniach z bieżącej współpracy z licznymi podmiotami z branży. Znajdą Państwo tutaj odpowiedzi na pytania, które albo już teraz Państwa dotyczą, albo mogą dotyczyć w przyszłości, ponieważ są charaktery-styczne dla branży. 

W pierwszym wydaniu nawiązujemy do trwającego okresu wakacyjnego. Wskazujemy na upraw-nienia pracodawców związane z korzystaniem przez pracowników z urlopów (w tym urlopów na żądanie). Piszemy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz outsourcingu, jako alternatyw-nej formie. Ten ostatni wymaga szczególnej ostrożności, mając na uwadze uprawnienie ZUS do nałożenia na pracodawcę obowiązku zapłaty składek za „outsourcowanych” pracowników.

Przybliżymy Państwu również zasady stosowania monitoringu pracowników po 25 maja 2018 r. Nowe przepisy nakazują uregulowanie tych kwestii w układzie zbiorowym lub regulaminie pracy. Podpowiemy co, jak i gdzie uregulować.


Życzę owocnej lektury,
r. pr. Łukasz Chruściel

 

Przesunięcie urlopu, odwołanie z urlopu – jak to zrobić i z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Urlopy udzielane są zgodnie z ustalonym przez pracodawcę planem urlopów lub w oparciu o indywidualne wnioski pracowników (jeżeli pracodawca nie jest zobowiązany do tworzenia planu urlopów). Więcej.

 

Urlopu na żądanie można odmówić. Taki urlop nie może być formą protestu

Pracownik chcący skorzy-stać z urlopu na żądanie ma obowiązek zgłosić to najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, przed rozpoczęciem pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem. Więcej.

 

Korzystanie z pracowników tymczasowych ograniczone do 18 miesięcy – zbliża się koniec terminu

W okresie wakacyjnym, jednym ze sposobów na uzupełnienie braków kadrowych może być skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej.  Korzystając z pracowników tymczasowych należy jednak pamiętać o zmianach, które weszły w życie od 1 czerw-ca 2017 r. Przed zmianami zdarzało się, że pracodawcy korzystali z pracy tych samych pracowników tymczasowych przez wiele lat. Obowiązywały co prawda limity, ale wystarczyło zmienić agencję, aby w dalszym ciągu korzystać z pracy konkretnych pracowników. Limity ob-owiązywały bowiem wyłącznie agencje, ale nie pracodawcę użytkownika. Więcej. 

 

Uwaga na „Outsourcing” – ZUS może ustalić w decyzji, kto zapłaci składki

Outsourcing jest wykorzystywany jako metoda nie tylko na obniżenie kosztów, ale również na problemy z pozyskaniem własnych pracowników. Bywa jednak stosowany w niewłaściwy sposób. Więcej. 

 

Monitoring pracowników w placówkach handlowych – ograniczony katalog celów i nowe wymogi formalne

25 maja br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące monitorowania pracowników. Szczegółowo regulują zasady stosowania przez pracodawcę nie tylko monitoringu wizyjnego, ale również innych form monitorowania pracowników. Więcej.

 

Pełna treść dostępna jest tutaj.