PRO HR Handlowy

2018.12.11

Szanowni Państwo, 
w niniejszym wydaniu piszemy w szczególności o praktycznych aspektach współpracy i budowania relacji ze związkami zawodowymi. Od stycznia 2019 r. do związków zawodowych będą mogły przystępować również osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych. Komentujemy najważniejsze zmiany oraz związane z nimi prawa i obowiązki pracodawców. 

Okres świąteczno-noworoczny to zwykle czas wzmożonej aktywności związków zawodowych. Podpowiadamy, jak radzić sobie w sytuacjach, w których związki zapowiadają protesty.

Ponadto przedstawimy zmiany, jakie szykuje ustawodawca w zakresie ograniczenia handlu w niedzielę i święta. Zwracamy również uwagę na zmiany dotyczące elektronicznych zwolnień lekarskich, które weszły w życie od 1 grudnia 2018 r. Od tego dnia lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. Zwolnienia papierowe będą wykorzystywane jedynie w wyjątkowych sytuacjach (np. w razie awarii systemu).

r. pr. Łukasz Chruściel
 

Członkostwo w związku zawodowym także dla zleceniobiorców

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzą duże zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Do najważniejszych należy zaliczyć otwarcie związków dla osób wykonujących pracę zarobkową niebędących pracownikami. Osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie, niż stosunek pracy (np. na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło czy umowy o świadczenie usług) zyskają prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Więcej.

Protest dopiero po przeprowadzeniu rokowań i spełnieniu kilku dodatkowych warunków

Okres przedświąteczny jest szczególnie atrakcyjny dla związków zawodowych działających w branży handlowej z punktu widzenia prowadzenia agitacji związkowej i wywierania na pracodawcy nacisków w celu wywalczenia dodatkowych uprawnień lub świadczeń. Więcej.

Koniec z otwartymi w niedzielę sklepami świadczącymi usługi pocztowe. Franczyzobiorcy na razie bez zmian

Do sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczący zmian w dotychczasowych zasadach ograniczenia handlu w placówkach handlowych. Projekt ma przede wszystkim przeciwdziałać otwieraniu placówek handlowych, które prowadzą sprzedaż w niedzielę ze względu na prowadzoną działalność pocztową. Więcej.

Jak przeciwdziałać kradzieżom pracowniczym?

Kradzieże w zakładach pracy nie należą do rzadkości, w szczególności w branży handlowej. Poniżej przedstawiamy kilka narzędzi pozwalających przeciwdziałać takim zachowaniom, wyjaśniając w jaki sposób z nich korzystać. Więcej.  
 

Koniec z papierowymi zwolnieniami lekarskimi

Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie, które były używane w dotychczasowej papierowej formie, przestały obowiązywać. Więcej.